Energetika.ba
Zaštita okoliša

Karadžin: Odlagalište "Bijelo more" odavno je kritična tačka, izašlo je iz svojih granica

Autor: Energetika.ba
Karadžin: Odlagalište "Bijelo more" odavno je kritična tačka, izašlo je iz svojih granica

Povodom pucanja brane odlagališta fabrike Sode Sisecam oglasio se član Predsjedništva Naše stranke i Gradskog odbora Tuzla Zvjezdan Karadžin, profesor okolinske sigurnosti.

U svojoj studiji o kritičnim industrijskim tačkama, japanska agenija JICA odredila je odlagalište "Bijelo more" fabrike sode Sisecam Lukavac kao jednu od četiri kritične tačke u Federaciji BiH, zajedno s bivšom fabrikom HAK I u Tuzli, jezerom Modrac i Rudnikom Vareš. To je već trebalo biti dovoljno snažno upozorenje da se menadžment Fabrike posveti smanjenju okolinskih uticaja koji proističu iz samog postojanja tog odlagališta.

"Odlagalište je već odavno izašlo iz nekadašnjih projektovanih granica i ozbiljno ugrožava i vodotok rijeke Spreče, što se pokazalo pogubnim prilikom prošlih poplava kada je zbog tog uskog grla ogromna količina vode koja je dolazila iz rijeke Jale i Spreče zaustavljena na tom mjestu zbog čega je poplavljen okolni kraj uključujući i skladišta privatnih firmi, što je rezultovalo ogromnom materijalnom štetom", ističe profesor.

Pucanje zadnjeg preliva brane na tom jalovištu je krajnje upozorenje da se rješenju tog problema mora pristupiti studiozno i momentalno. Došlo je do izlijevanja velike količine odloženog materijala koji sadrži sulfate i hloride kojim je zagađena voda u rijeci Spreči. Pretpostavka je da će se taj materijal vjerovatno istaložiti do Gračanice, dovesti do povećanja saliniteta i ph vrijednosti vode u rijeci, što će sigurno imati negativan uticaj na živi svijet u Spreči, a i dodatno opteretiti zemljište oko rijeke koje je već zagađeno u značajnoj mjeri uslijed raznih zagađivača, navodi stručnjak.

Ovo je samo jedan u nizu razloga zašto se, između ostalog, trebaju pojačati inspekcijske službe kao i nadzor nad poslovanjem zagađivača u našoj zemlji koji je sada u sektoru zaštite okoliša u FBiH sveden na samo tri inspektora, istaknuto je u saopćenju za javnost.

“Naša stranka čvrstog je stanovišta da sektori industrije i rudarstva moraju da prihvate činjenicu da se proizvodnja ne može više vršiti na način kako je to rađeno u prošlom vijeku, već uz generalni koncenzus da aspekt zaštite okoliša mora bit u punoj mjeri integrisan u poslovanje tih firmi”, zaključuje Karadžin.

Podsjećamo i da je Naša stranka još 2016. organizovala prezentaciju u Lukavcu na kojoj smo pozdravili izgradnju najavljivanog novog odlagališta do čega još nije došlo.

Energetika.ba / Klix.ba