Energetika.ba
Zaštita okoliša

Komunalni otpad u RS poveća se godišnje za oko pet posto

Autor: Energetika.ba
Komunalni otpad u RS poveća se godišnje za oko pet posto

Količine proizvedenog komunalnog otpada u Republici Srpskoj se iz godine u godinu povećavaju za oko pet posto – podaci su entitetskog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Svaki stanovnik tog entiteta, na godišnjem nivou, u prosjeku proizvede oko 350 kilograma komunalnog otpada, a procjenjuje se da bi ta brojka do 2029. godine mogla da poraste na 365 kilograma.

Trenutno u RS postoji pet regionalnih deponija: Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Doboj i Prijedor, kojima je obuhvaćeno ukupno 36 općina, dok preostalih 28 otpad odlažu na neuređene lokalne deponije.

Deponije u Banjoj Luci, Zvorniku i Bijeljini su uređene regionalne deponije koje posjeduju dozvolu za deponovanje, dok deponije u Doboju i Prijedoru nisu u potpunosti uređene, ali im je odobren program mjera sa dinamikom prilagođavanja.

Postoje samo dvije sortirnice sekundarnih sirovina u Doboju i na deponiji u Banjoj Luci.

Iz resornog ministarstva navode da je u narednom periodu potrebno uložiti dodatne napore u prevenciji nastanka otpada kroz uvođenje novih/čistijih tehnologija koje karakteriše mala količina otpada, kampanja za podizanje svijesti javnosti o značaju i prednostima pravilnog upravljanja svim vrstama otpada.

Vlada RS danas je na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju usvojila „Republički plan upravljanja otpadom“ za period do 2029.godine.

Izrađen je u okviru projekta „Elan“, kojeg je realizovala agencija „Rec BiH“, a finansirala Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj – SIDA.

Dokument, između ostalog, predviđa da se u narednih 10 godine poveća pokrivenost stanovništva uslugom sakupljanja i zbrinjavanja otpada, koja prema podacima u 2020. godini, iznosi 64 posto; da se u svim jedinicama lokalne samouprave organizuje sistem odvojenog sakupljanja otpada; da se dovrši izgradnja svih regionalnih deponija, transfer stanica, te povećava broj objekata za tretman ili reciklažu posebnih i opasnih vrsta otpada, i niz drugih mijera za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u RS.

Procijenjena finansijska sredstva potrebna za ukupna ulaganja u mjere za postizanje ciljeva definisanih ovim planom u narednih 10 godina, od usaglašavanja pravnog okvira sa propisima Evropske unije do uspostavljanja efikasnog jedinstvenog sistema upravljanja otpadom, iznose oko 245 miliona KM, navodi se u saopćenju iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

Energetika.ba / FENA