Energetika.ba
Zaštita okoliša

Ministrica Đapo potpisala Povelju o građanskoj zelenoj energiji

Autor: Energetika.ba
Ministrica Đapo potpisala Povelju o građanskoj zelenoj energiji

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo prisustvovala je danas konferenciji „Zelena energija građanima“, koja se održava u okviru Projekta asistencije energetskom sektoru (USAID EPA). Konferenciju je otvorila direktorica Misije USAID BiH, a prisustvovali su i nadležni predstavnici Federacije BiH i kantona, kao i predstavnici međunarodne zajednice.

Tema konferencije bile su reforme koje je potrebno provesti u korištenje obnovljivih izvora energije i provođenju mjera energetske efikasnosti, pristupu prirodnom gasu, te u više oblasti, a sve s ciljem zaštite okoliša i stvaranjem uslova građanima da preuzmu aktivnu ulogu u tranziciji energetskog sektora.

USAID Projekt asistencije energetskom sektoru predstavio je aktivnosti na izradi seta energetskih zakona na federalnom nivou koje su u završnoj fazi, aktivnosti u oblasti prirodnog gasa sa akcentom na alternativni pravac snabdijevanja, kao i na pripremi izmjena i dopuna kantonalnih zakona o građenju i koncesijama.

Ove promjene pomoći će Federaciji BiH da dobije moderan zakonski okvir, usklađen sa zahtjevima EU, pojednostavit će postupke ishođenja dozvola za male solarne elektrane, te će uvesti mehanizam podrške za mikro proizvođače, kao i mjere energetske efikasnosti za domaćinstva.

Poseban akcenat bit će na građanima koji neće biti samo pasivni potrošači energije već će preuzeti aktivnu ulogu u energetskom sektoru, a zašto im je zbog toga potreban moderan i fleksibilan zakonski okvir.

Na konferenciji potpisana je i Povelja o građanskoj zelenoj energiji, kojom su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine izrazili svoje opredjeljenje korištenju obnovljivih izvora energije i provođenju mjera energetske efikasnosti u većem obimu, saopćeno je iz Federalnog okoliša i turizma.

Energetika.ba / FENA