Energetika.ba
Zaštita okoliša

Nacionalni park Una korak bliže upisu na Listu svjetske prirodne baštine

Autor: Energetika.ba
Nacionalni park Una korak bliže upisu na Listu svjetske prirodne baštine

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma danas su ministrica Edita Đapo i direktor JU Nacionalni park Una Amarildo Mulić potpisali ugovor koji omogućava početak procesa izrade Nominacionog fajla za upis Martinbrodskih slapova na listu UNESCO-a.

U okviru programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za 2019. godinu, izdvojeno je 70.000 KM za programe izrade nominacionih fajlova zaštićenih područja - Nacionalnog parka Una - Vodopada Milančev buk u mjestu Martin Brod i pećine Vjetrenica, koji se nalaze na Tentativnoj listi UNESCO-a.

U toku ove godine Federalno ministarstvo je, zajedno sa Državnom komisijom BiH za saradnju sa UNESCO-om, iniciralo pokretanje procesa nominiranja dva mikrolokaliteta Nacionalnog parka Una za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a, vodopada Milančev buk u Martin-Brodu i Štrbačkog buka u Nacionalnom parku Una, odnosno najveće prirodne vrijednosti tog zaštićenog područja - sedrene barijere.

S obzirom na to da je rijeka Una spoj raznolikog i očuvanog prirodnog krajolika izuzetne ljepote i bogate kulturno-povijesne baštine i uzimajući u obzir zajednički cilj zaštite prirodnog naslijeđa, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo od Državne komisije za saradnju sa UNESCO-m održavanje zajedničkog sastanka na rijeci Uni s predstavnicima Povjerenstva Republike Hrvatske za saradnju sa UNESCO-m, s ciljem zajedničke kandidature Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za nominaciju Štrbačkog Buka za upis na listu svjetske baštine.

Očuvanje i zaštita svih ovih vrijednosti za buduće generacije temeljna je odrednica održivosti tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva: ribolova, lova, šumarstva i poljoprivrede, ali i ostalih djelatnosti, kao što su turizam, rekreacija, edukacija i naučna istraživanja, jer samo turizam zasnovan na prirodi podržava integralno i efikasno upravljanje zaštićenim područjima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Energetika.ba / FENA