Energetika.ba
Zaštita okoliša

Očuvati vodu kao prirodno bogatstvo koje je u uskoj vezi sa zdravljem

Autor: Energetika.ba
Očuvati vodu kao prirodno bogatstvo koje je u uskoj vezi sa zdravljem

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanja globalne pažnje na značaj i važnost vode, te promociju održivog korištenja postojećih vodnih resursa.

Pod ovogodišnjim sloganom „Priroda za vodu“ istražuju se rješenja koja su već dostupna u samoj prirodi i koja nam mogu pomoći u suočavanju s izazovima savremenog svijeta 21. vijeka.

Zabrinjavajući su podaci prema kojima u ovom trenutku 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a čak 2,4 milijarde ljudi na svijetu živi bez osnovnih sanitarnih uslova u svojim domovima, što znatno utiče na njihovo zdravlje, ali i na obrazovanje i svakodnevni život.

Onečišćenje okoline i klimatske promjene širom svijeta potiču alarmantne krize s nestašicom vode, a poplave, suše i onečišćenja vode dodatno pogoršavaju već degradiranu vegetaciju, tla, rijeke i jezera. Našom nebrigom o ekosistemu još više umanjujemo mogućnost osiguranja pitke vode za sve ljude svijeta, te njihov opstanak i napredovanje.

Rješenja koja nam nudi sama priroda imaju potencijal rješavanja mnogih naših aktuelnih problema s vodom i vodosnabdijevanjem, a pritom nam pomaže korištenje savremenih „zelenih“ tehnologija. Sadnjom novih šuma, ponovnim povezivanjem rijeka s njihovim naplavnim područjima i obnavljanjem močvarnih područja, moguće je ponovno uspostavljanje ravnotežnih vodenih ciklusa i poboljšanje ljudskog zdravlja i života.

Novi program održivog razvoja se sastoji od 17 globalnih "Ciljeva održivog razvoja" (Sustainable Development Goals (SDGs), a posebno važan je cilj 6. - osigurati sanitarne uslove i pristup pitkoj vodi za sve, obavezuje svijet da svim ljudima uz zaštitu okoline i smanjenje onečišćenja osigura i siguran pristup pitkoj vodi.

Ovaj 21. vijek je vijek vode i jasno je već danas da je egzistencijalni problem čovječanstva sve veći manjak pitke vode.

Stoga je potrebno apelovati i skrenuti pažnju na važnost očuvanja vode kao prirodnog bogatstva koje je u uskoj vezi sa zdravljem, biodiverzitetom i energijom. Bez očuvanja voda, napretka u poboljšanju sadašnjeg stanja ni ostali UN milenijumski razvojni ciljevi neće moći biti dostignuti.

Potrebno je intezivno raditi na edukaciji javnosti o značaju i očuvanju voda, te animirati javnost da, što je više moguće, bude uključena u kreiranje i realizaciju planova upravljanja vodom.

- Moramo biti svjesni da vodni resursi nisu neograničeni i da se zalihe pitke vode ubrzano smanjuju. Da je štitimo i štedimo. Svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Posebno djecu treba vaspitavati da uče da štede vodu od najmlađe dobi, da uče da vole prirodu, da budu osjetljivi na pitanja zaštite čovjekove okoline, jer će upravo oni u budućnosti donositi odluke o razvoju. U godinama koje dolaze i sve većim prirodnim katastrofama, voda će biti jedan od glavnih ekoloških, ekonomskih i zdravstvenih pitanja. Bez vode nema života - saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Energetika.ba / FENA