Energetika.ba
Zaštita okoliša

Prošle godine u FBiH sakupljeno 2.512 tona e-otpada

Autor: Energetika.ba
Prošle godine u FBiH sakupljeno 2.512 tona e-otpada

Unatoč poteškoćama usljed pandemije operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH "ZEOS eko-sistem" u prošloj godini sakupio je 2.512.863 kg e-otpada, što predstavlja udio od 43 posto u odnosu na plasman e-opreme.

Time je ostvaren propisani cilj prema Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda odnosno Zakonu, koji nalaže da udio sakupljenog e-otpada u odnosu na plasiranu količinu iznosi 35 posto.

Najviše je prikupljeno velikih kućanskih aparata 74,30 posto, zatim 19,20 posto malih kućanskih aparata, te 5,52 posto rashladnih uređaja (frižideri i zamrzivači), 0,69 posto monitori i sijalice 0,29 posto.

Pravilno upravljanje e-otpadom je presudno, jer su elektronički uređaji sinonim za savremeni život. Područje njihove upotrebe i dostupnosti na tržištu se širi, pa količina i težina takve e-opreme i proizvoda naglo raste svake godine.

Kao rezultat, svake godine se stvara više e-otpada. Elektronički proizvodi sadrže vrijedne sekundarne sirovine, kao i mnoge materijale i komponente, koje su opasne za okoliš i ljudsko zdravlje.

Pravilnim odvajanjem e-otpada i upotrebom odgovarajućih tehnologija za obradu, mogu se uspješno ukloniti opasni teški metali kao što su olovo, kadmij, živa i staklenički plinovi, istovremeno se postiže visok nivo recikliranja sekundarnih sirovina poput željeza, bakra i aluminijuma.

Također, proteklu godinu je obilježilo otvaranje uređenog reciklažnog dvorišta u Kantonu Sarajevo, ali i nabavka novih 36 uličnih e-kontejnera, koji će biti stavljeni na raspolaganje građanima u 2021. godini.

Kontejneri imaju kapacitet 250 kilograma i ukoliko se budu praznili kvartalno sa punim sadržajem može se očekivati dodatnih 36.000 kilograma e-otpada, koji će biti preusmjereni u reciklažni sektor umjesto na deponiju, naveo je "ZEOS eko-sistem" u prošlogodišnjem izvještaju o e-otpadu.

Energetika.ba / FENA