Energetika.ba
Zaštita okoliša

Rezultati projekta: Prikupljanje staklene ambalaže od januara 2020. povećano iznad 30 posto

Autor: Energetika.ba
Rezultati projekta: Prikupljanje staklene ambalaže od januara 2020. povećano iznad 30 posto

U sklopu regionalnog projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ , u koji su uključene jedinice lokalne samuprave iz zemalja regije i njihova komunalna preduzeća korisnici projekta, danas je u Sarajevu upriličen radionica o rezultatima tog projekta na kojoj je prezentiran i Vodič za upravljanje staklenom ambalažom.

U sklopu Info dana prezentirani su rezultati koji su postignuti u četiri pilot općine/grada u Federaciji BiH (Bihać, Konjic, Ilidža i Novi Travnik) kao i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, te su predstavnici korisnika projekta upoznati o pravnim, operativnim i ekonomskim dijelovima Vodiča.

Ivica Sivrić, direktor Asocijacije za ekonomski razvoj REDAH iz Mostara, koja je partner projekta, izjavio je Feni da je od početka primjene tog projekta u januaru 2020.godine, prikupljanje staklene ambalaže u tri zemlje regije povećano od 20 do 27 posto, te istaknuo da je u Bosni i Hercegovini u četiri pilot grada/općine taj postotak iznad 30 posto.

Projekt se provodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji s ciljem da se poveća količina prikupljene  i reciklirane staklene ambalaže, uz postavljanje novih kontejnera i ojača svijest građana o značaju reciklaže, ali i da se kreiraju povoljna regulatorna rešenja u ovoj oblasti.

Ovaj projekat, koji traje do kraja ovog mjeseca, se provodi u okviru programa razvojne saradnje sa privatnim sektorom - develoPPP.de koji financiraju Njemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, te operateri za sakupljanje staklene ambalaže „Ekopak“ iz Bosne i Hercegovine, „Sekopak“ iz Srbije i „Pakomak“ iz Sjeverne Makedonije.

Ostali partneri na projektu su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj „NALED“ iz Srbije, Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj „REDAH“ iz BiH i Zajednica lokalnih samouprava „ZELS“ iz Sjeverne Makedonije.

Energetika.ba / FENA