Energetika.ba
Zaštita okoliša

Sarajevo se pridružilo BreatheLife globalnoj kampanji za čist zrak

Autor: Energetika.ba
Sarajevo se pridružilo BreatheLife globalnoj kampanji za čist zrak

Kanton Sarajevo postao je dio BreatheLife globalne kampanje za čist zrak prihvaćanjem poziva Sekretarijata Koalicije za klimu i čist zrak.

Na taj način Sarajevo se pridružilo ostalim gradovima koji prepoznaju zagađenje zraka kao jedan od najvećih zdravstvenih i ekoloških rizika na svijetu, kao i potrebu za implementacijom djelotvornih aktivnosti za poboljšanje kvalitete zdravlja i okoliša.

Kantonu Sarajevu će biti ponuđen širok spektar mjera i aktivnosti koje BreatheLife kampanja predlaže za poboljšanje kvaliteta zraka, kao i pomoć za procjenu prioriteta i iznalaženje najboljih i prikladnih rješenja za naš grad.

Zbog dugotrajnih problema koje Sarajevo ima sa zagađenjem zraka u zimskom periodu, bilo je potrebno pojačati aktivnosti na zaštiti ambijentalnog kvaliteta zraka.

Prepoznajući potrebu za djelovanjem, mobilisanjem gradova i pojedinaca kako bi zaštitili zdravlje živih bića i planetu od efekata zagađenja zraka, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Program Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) i Koalicija za klimu i čist zrak (CCAC), su udružile snage i započele novu inicijativu za podizanje svijesti - BreatheLife kampanju („Udahni život“).

Kampanja je dio nove Mape puta Svjetske zdravstvene skupštine za poboljšani globalni odgovor na zagađenje zraka (2016), kao i Rezolucije UN za okoliš (2014) koja poziva na pojačano djelovanje i djelotvornije aktivnosti za suzbijanje zagađenja zraka.

Formirat će se i zajednica 'BreatheLife gradovi' koja će raditi na smanjenju zagađenja zraka, te će se prikazivati njihove uspješne priče i djelotvorne aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka, saopćeno je iz Press službe KS.

Inače, zagađenje zraka godišnje ugrožava živote 6,5 miliona ljudi i pogoršava klimatske promjene i to je stalno u porastu, zbog čega je ugroženo i zdravlje ljudi.

Energetika.ba / FENA