Energetika.ba
Zaštita okoliša

Švedska osigurala 4,5 miliona eura za smanjenje uticaja opasnih hemikalija

Autor: Energetika.ba
Švedska osigurala 4,5 miliona eura za smanjenje uticaja opasnih hemikalija
Vlada Švedske izdvojila je 4,5 miliona eura za projekt koji ima za cilj smanjenje uticaja opasnih hemikalija, organskih zagađujućih materija koje se dugo razgrađuju u prirodi, na zdravlje ljudi i okoliš u Bosni i Hercegovini.

Fokus petogodišnjeg projekta "Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom", koji će realizirati Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), je prevencija ispuštanja nenamjerno proizvedenih dugotrajno postojanih organskih zagađujućih materija (POPs) kroz prelazak, u proizvodnji plastike, na hemikalije koje ne sadrže POPs.

BiH je 2010. godine ratificirala Štokholmsku konvenciju, međunarodni sporazum o okolišu kojim se tretiraju dugotrajno postojane organske zagađujuće materije, ali još uvijek postoje nedostaci vezani za odredbe Konvencije i njihovu implementaciju, te nedosljednosti u njihovoj primjeni između različitih nivoa vlasti u BiH.

- Ovim projektom poboljšat će se upravljanje medicinskim otpadom, doprinijeti provedbi inicijativa zelene hemije u industriji i poljoprivredi zajedno sa uništavanjem identificiranih zaliha POPs otpada. Projektom je predviđeno uništavanje najmanje 50 tona POPs otpada - istakla je šefica odjela za saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Marie Bergström.

Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov kazao da će UNDP sarađivati s javnim, privatnim i nevladinim sektorom, te realizirati informativne kampanje da bi se povećala svijest građana, posebno ranjivih kategorija, o negativnom uticaju POPs na ljudsko zdravlje.

Izloženost POPs materijama može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući neke vrste raka, pojavu porođajnih defekata, disfunkcionalan imunološki i reproduktivni sistem, veću osjetljivost na bolesti, te oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema.

Žene su posebno osjetljive na izloženost opasnim hemikalijama u nekim periodima života, poput trudnoće, dojenja i menopauze, upozoravaju iz UNDP-a.

Projekt će se oslanjati na naučene lekcije srodnih projekata koji se provode u zemljama Evropske unije, kao i na bilateralnu razmjenu znanja i transfer tehnologija sa Švedskom agencijom za hemikalije, KEMI, te drugim SIDA i UNDP projektima u regiji.

Energetika.ba / FENA