Energetika.ba
Zaštita okoliša

U sistemu odvojenog prikupljanja i recikliranja ambalažnog otpada 20 općina

Autor: Energetika.ba
U sistemu odvojenog prikupljanja i recikliranja ambalažnog otpada 20 općina

Od 2012. godine kada je uspostavljen sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, do danas, Ekopak je uspio uspostaviti saradnju s 20 općina u Federaciji BiH, sa 23 sakupljača i s više od 700 klijenata što je rezultiralo progresivnim povećanjem prikupljenih količina ambalažnog otpada iz godine u godinu.

Direktorica firme Ekopak Amela Hrbat u razgovoru za Fenu ističe kako su u saradnji sa lokalnim zajednicama postavili oko 100 modernih eko-otoka za prikupljanje svih vrsta ambalažnog otpada, dostavili više od 1.000 posuda za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada raznim ustanovama, institucijama i organizacijama.

Dodala je da su također sufinansirali i deset specijalnih vozila za odvoz ambalažnog otpada, te uspostavili odličnu saradnju s komunalnim preduzećima javnim i privatnim, kao i sa reciklažerima različitih vrsta ambalažnog otpada.

- Od 2012. godine do danas predali smo na reciklažu više od 60.000 tona ambalažnog otpada, od čega 46.000 tona papira, 8.000 tona plastičnog ambalažnog otpada, 4000 t stakla… Samo za prijevoz tih 60.000 tona morali smo osigurati čak 3.000 kamiona. Ovi podaci govore koliko je kompleksno pitanje uspostave same infrastrukture. To je proces koji ne može biti završen preko noći. I u razvijenim zemljama EU to je trajalo godinama. Meni je drago da svake godine bilježimo bolje rezultate i da sa našim partnerima sve više razvijamo sistem - navodi direktorica Ekopaka.

Također je naglasila da su sve općine sa kojima su uspostavljeni partnerski odnosi, njih 20, aktivno uključene u sistem, ali i da je puno problema, jer realizacija uveliko ovisi i o ekonomskoj situaciji i stepenu lokalnog razvoja samih općina.

Jedan od važnih ciljeva za Ekopak je i edukacija djece i mladih kako bi što bolje usvojili znanja o važnosti reciklaže, gdje se prenose iskustva Evrope, koja kažu da je to oblast u kojoj djeca educiraju svoje roditelje kako ispravno postupati sa otpadom, jer sortiranje otpada u konačnici treba da bude nešto što se podrazumijeva, kultura življenja...

Direktorica Ekopaka pojašnjava kako je u BiH, kao i u većini zemalja EU, uspostavljen tzv. „sistem produžene odgovornosti proizvođača“ što znači da sva preduzeća koja se prometovanjem ambalaže ili proizvoda u ambalaži zakonski obavežu uključiti u sistem moraju osigurati da će ambalažni otpad koji nastaje nakon upotrebe proizvoda pravilno odložiti i uputiti na reciklažu.

- Oni to mogu uraditi na dva načina, da svoju obavezu prenesu na operatera poput Ekopaka koji tu zakonsku obavezu vrši u njihovo ime ili da, tu obavezu prenesu na Fond za zaštitu okoliša FBiH, što je višestruko skuplja opcija za preduzeća, a istovremeno, Fond se ne bavi sistemom, niti upućivanjem na reciklažu ambalažnog otpada, već je neka vrsta kazne za preduzeća koja izbjegavaju svoju zakonsku obavezu i to retroaktivno od 2012. godine - pojasnila je direktorica Ekopaka.

Ekopak je neprofitna kompanija osnovana 2011. godine s ciljem da u ime svojih klijenata proizvođača ambalaže, uvoznika, punilaca, distributera i trgovaca, preuzme odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada u FBiH. Dobijanjem dozvole Federalnog ministarstva okoliša 2012. godine postali su prvi operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini.

Energetika.ba / FENA