Energetika.ba
Zaštita okoliša

Vlada FBiH - Donijeta Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH - Donijeta Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, koja je završena, donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom, koji obuhvata niz međusobno informaciono povezanih elektroničkih baza i izvora podataka s pouzdanim i uporedivim informacijama o svim subjektima upravljanja otpadom, proizvođačima otpada, kategorijama, količinama otpada po kategorijama sa podacima o kretanju i postupcima njegove završne obrade.

Usvojena je i informacija o mogućim posljedicama isticanja roka propisanog Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, koju je sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije.

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je dala saglasnost na potpisivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta Plava voda u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica, kojim je predviđeno produženje važenja ove koncesije.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je informisalo Vladu FBiH da je od 2015. do 2017. godine iz FBiH izvezeno ukupno 16.598,11 tona opasnog otpada, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Energetika.ba / FENA