Energetika.ba
Zaštita okoliša

Zenica dobila reciklažno dvorište

Autor: Energetika.ba
Zenica dobila reciklažno dvorište

Zenica je dobila reciklažno dvorište koje je otvoreno na Svjetski dan zaštite okoliša, a radi se o jednoj od aktivnosti u okviru projekta "Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) u dva kantona u BiH".

Nosioci projekta su "Alba Zenica“ d.o.o. Zenica i GIZ (Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju), a partner u implementaciji projekta je Regionalna razvojna agencija za regiju centralna BiH (REZ).

Kako je saopćeno iz Sektora za odnose s javnošću Grada Zenica, pored tog grada, u projektu učestvuju i općine Travnik, Tešanj, Žepče i Busovača te pet komunalnih preduzeća iz navedenih općina.

Odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada iz domaćinstava u Bosni i Hercegovini se ne vrši na ekološki prihvatljiv način i u skladu sa zakonom. Posebne kategorije otpada (PKO) koje se mogu naći u domaćinstvima od kojih neke kategorije predstavljaju opasni otpad, trenutno se miješaju sa običnim komunalnim otpadom ili završavaju na ilegalnim odlagalištima.

Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) je bitno, jer unapređuje sistem sakupljanja otpada povećava udio reciklaže i smanjuje količine otpada koje se odlažu na deponiju.

Na reciklažnom dvorištu "Alba Zenica“ d.o.o. Zenica mogu se predati posebne kategorije otpada: akumulatori i baterije, ambalažni otpad (papir, plastika, drvo, metal, staklo, kompozitna ambalaža i ambalaža onečišćena opasnim materijama), automobilske gume, električni i elektronski otpad, mašinska ulja i jestiva ulja, medicinski otpad (tablete i sirupi).

Početkom naredne godine bit će organizirana i predaja sljedećih kategorija otpada: azbestni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad i zeleni (vrtni) otpad, saopćeno je.

Energetika.ba / FENA