Energetika.ba
Zaštita okoliša

Zeničani su za Toplanu, ali i poboljšanu Studiju utjecaja na okoliš

Autor: Energetika.ba
Zeničani su za Toplanu, ali i poboljšanu Studiju utjecaja na okoliš

Federalno ministarstvo okoliša i turizma organiziralo je danas u Gradskoj upravi Zenica javnu raspravu posvećenu ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplote, električne energije i komprimiranog zraka u Zenici.

Investitor ovog postrojenja je kompanija "ArcelorMittal" Zenica (AMZ), koja će biti i na čelu te 50 postotni vlasnik budućeg joint-venture preduzeća, u kojem će i Grad Zenica biti 20-postotni vlasnik.

Studiju je, u saradnji sa zeničkim profesorom Šefketom Goletićem i njegovim konsultantskim timom, izradio "Zagrebinspekt" iz Mostara. Termoelektrana će u svom radu koristiti plinove, a bit će ukupne snage 112,5 MWth te će godišnje raditi više od 8.000 sati i zapošljavati 77 radnika.

- Kao što je poznato, kvalitet zraka u Zenici je jako loš i uvjeti života su nezadovoljavajući. Studija je pokazala da bi nova toplana trebala promijeniti i uvjete života u ovom gradu. Riječ je o energetskom postrojenju sa mnogo uticajnih faktora, koji trebaju doprinijeti poboljšanju zraka, ali i supstituciji uglja, zatvaranja nekih objekata u okruženju koji su negativno utjecali na okoliš - najavio je Goletić, dodavši da je projekt važan za Grad jer će iz ovog postrojenja biti omogućeno i grijanje stanova.

Emisije štetnih materija u zrak, istaknuo je on, bit će svedene ispod graničnih vrijednosti, ali se i supstituiše oko 150 hiljada tona uglja, koji je generirao visoke emisije sumpordioksida (SO2) i prašine u zrak.

- U zimskom periodu će emisije štetnih materija biti niže za barem 35 posto. Pored toga, znatno će manje, za oko 9.500 metara kubnih po satu, biti zahvaćano i vode iz rijeke Bosne za tehnološki proces. Očekujemo da će se za 90 posto manje otpadnih, tehnoloških voda ispuštati u rijeku Bosnu, a ukidamo i taložne bazene u Trokućama i deponiju uglja. Rasterećujemo i saobraćaj za Tetovo, gdje svakog dana vozi na desetine kamiona s ugljem - podsjetio je Goletić te dodao da je ovo promocija prvog koraka u realizaciji projekta.

Raspravi su prisustvovali stručnjaci iz oblasti okoliša, političari i građani zainteresirani za realizaciju projekta. Član Komisije za ocjenu ove studije Jusuf Duraković pozvao je građane Zenice da podrže ovu studiju, ocjenjujući da je projekt "Gradu bio potreban još jučer".

Svoje će primjedbe, najavio je on, pismeno dostaviti te će insistirati na njihovom uvrštenju u studiju, a u suprotnom neće staviti potpis za njenu implementaciju.

Spisak primjedbi pismeno je dostavio i predsjednik "Eko-foruma" Zlatan Alibegović, kao i predsjednik Upravnog odbora "Eko-foruma" Samir Lemeš, koji je poručio da studija mora biti poslana autorima na doradu te da trebaju biti izmijenjeni istaknuti nedostaci.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović najavio je da će 4. oktobra potpisati ugovor sa predstavnicima Fonda iz Finske, koji će isporučiti opremu i tehnološko rješenje, ali da će projekt sigurno ići u realizaciju "jer drugog rješenja nema".

Kasumović je najavio kako je ovo jedan od najboljih projekata u BiH koji, kako tvrdi, "Grad ne zadužuje nijednu marku", ali će projekt sufinansirati sa četiri miliona eura, za što će dobiti 20 posto vlasništva postrojenja.

- Za kompletan kredit garantuje AMZ. Grad ne može biti garant kredita - poručio je Kasumović.

Biznis.ba / FENA