CIGRE BiH: Koji su problemi elektrodistribucije

CIGRE BiH: Koji su problemi elektrodistribucije

Upravni odbor Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) na današnjoj sjednici u Sarajevu analizirat će d

Upravni odbor Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) na današnjoj sjednici u Sarajevu analizirat će dosadašnji rad i dati naznake planiranih aktivnosti u 2021.godini.

Ključni događaj u ovoj godini biće 2.savjetovanje o elektrodistribuciji (CIRED) a biće održano u Mostaru od 25.do 27. oktobra. O aktuelnom stanju i perspektivama u ovom segmentu elektroenergetike 160 autora napisalo je 62 referata koji će biti predstavljeni i prodiskutovana u okviru šest studijskih komiteta. U ovaj događaj direktno ili putem linka biće uključeno oko 300 stručnjaka iz distribucijskih preduzeća, instituta, fakulteta, proizvođača opreme, potrošača, regulatora… Organizator će pri tome ispoštovati sve preventivne mjere u vezi sa sprječavanjem širenja virusa COVID-19. Dnevniom redom sjednice predviđena je i rasprava o učešću ovog komiteta u radu CIGRE Pariz, regionalnoj saradnji, članstvu i članarini.

Tokom trajanja savjetovanja u Mostaru će biti upriličena i Skupština Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE te sjednice Foruma žena u inžinjerstvu i Foruma „Mladi inženjeri“. Kako saznajemo predsjerdnik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE Edhem Bičakčić će ovom prilikom saopštiti da je organizacija na člijem je čelu dobila internacionalno povjerenje da od 2023- do 2025.godine predsjedava regionalnom konferencijom Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (SEERC) koju čini 17 država članica.

 

Energetika.ba