Evropa prošle godine proizvela više energije iz obnovljivih izvora nego od fosilnog goriva

Evropa prošle godine proizvela više energije iz obnovljivih izvora nego od fosilnog goriva

Evropa polako smanjuje ovisnost o fosilnim gorivima, a jedan izvještaj govori da je u prošloj godini na Starom kontinentu stvoreno više električne ene

Ova situacija nikada ranija nije zabilježena, a podaci govore da su vjetar, solarna energija, hidrosnaga i biomasa dali 38 posto evropske električne energije što je povečanje sa 34,6 posto zabilježenih 2019. godine. Procent fosilnih goriva je pao na 37 posto.

Najveći faktori na strani čiste energije su solarna energija i vjetar, koji su porasli za 15 i 9 procenata. Zemlje koje su dale najveći doprinos ovome su Nizozemska,, Švedska i Belgija, prenosi Klix.

Ugalj i nuklearna energija su pali za 20 i 10 posto, a nuklearna energija je zasebna kategorija u odnosu na obnovljive izvore energije i fosilna goriva. Plin je i dalje popularan na Starom kontinentu te je ostao komparativno jeftin tokom pandemije koronavirusa i zbog toga je zabilježio pad od samo 4 posto tokom 12-mjesečnog perioda. Ipak, procent je veći za 14 posto u odnosu na 2015. godine. U Grčkoj, Nizozemskoj i Poljskoj je povećan procent korištenja plina. Stoga, vjetar i solarna energija efikasno zamjenjuju ugalj više nego plin, barem u ovom trenutku kada je riječ o Evropi.

Stari kontinent polako ide u ovom pravcu već neko vrijeme, a neke zemlje poput Velike Britanije su prošle godine uspjele stvoriti više nergije iz obnovljivih izvora nego od fosilnih goriva.

Pandemija koronavirusa je ipak imala mali utjecaj na ovu situaciju.

Evropa mora utrostručiti rast energije dobijene pomoću solarne energije i vjetra kako bi se ispunili ciljevi do 2030. godine.

Energetika.ba