Grupa KONČAR – regionalni energetski lider

Grupa KONČAR – regionalni energetski lider

Grupa KONČAR svoju istoriju je započela prije jednog vijeka, a od male radionice razvila se u jednog od najvećih hrvatskih izvoznika te postala simbol

Grupa KONČAR svoju istoriju je započela prije jednog vijeka, a od male radionice razvila se u jednog od najvećih hrvatskih izvoznika te postala simbolom dugotrajnosti, tradicije i stručnosti. Ova kompanija oduvijek je ulagala izuzetne napore da odgovori na sve potrebe svojih kupaca s custom made rješenjima prema specifičnostima pojedinog tržišta i to je ono što ih uveliko razlikuje od nekih većih globalnih kompanija.

Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije, obnovljivi izvori te šinska vozila i infrastruktura, kao i razvoj i inovacije glavni su fokusi Grupe KONČAR. Dugogodišnjim poslovanjem, KONČAR se etablirao kao regionalni lider na području elektroindustrije i nametnuo kao jedna od najdugovječnijih hrvatskih kompanija. U sto godina poslovanja, KONČAR je do sada isporučio više od 400.000 transformatora raznih vrsta, naponskih nivoa i snaga na sve kontinente, izgradio više desetina hiljada transformatorskih stanica, djelimično ili u potpunosti izgradio ili revitalizirao 375 hidroelektrana širom svijeta, proizveo i revitalizirao 700 generatora, proizveo i isporučio 330 lokomotiva te 180 niskopodnih tramvaja i vozova.

Bijelo-crveni tramvaji za tržište Evropske unije

KONČAR ima dugu tradiciju u području šinskih vozila. Nakon potvrde na domaćem tržištu, KONČAR je u novembru 2020. godine isporučio prvi tramvaj latvijskom kupcu kompaniji Liepājas Tramvajs. Realizacija ove saradnje predstavlja veliki iskorak za kompaniju jer je riječ o prvom izvozu niskopodnog tramvaja, visokotehnološkog specifičnog proizvoda. Za latvijskog kupca KONČAR se, u sklopu dva ugovora, obavezao proizvesti i isporučiti ukupno dvanaest niskopodnih tramvaja. Prva dva tramvaja već su isporučena krajem prethodne godine, a posljednji će biti isporučen u aprilu 2022. godine.

BiH – tržište od najvećeg prioriteta

Sa stogodišnjim iskustvom i uz brojne svjetske reference, KONČAR je prepoznat kao ugledan i pouzdan partner u izgradnji i obnovi hidroelektrana. Na području Bosne i Hercegovine kompanija je ostvarila puno značajnih projekata poput hidroelektrane Rama, Mostarsko blato, Peć Mlini, Jajce 1 i Jajce 2, Salakovac, Trebinje i drugih, brojnih transformatorskih stanica te ostalih važnih elektroenergetskih postrojenja i projekata u toku, poput hidroelektrane Čapljina.

„Projekti koji su nam najvrjedniji upravo su oni koji su u našem susjedstvu. Ponosni smo na partnerski odnos sa svim bosanskohercegovačkim elektroprivredama, kao i Elektroprijenosom Bosne i Hercegovine. Realizacija Grupe KONČAR na području Bosne i Hercegovine u proteklih 5 godina mjeri se u desetinama miliona eura, a investicijski ciklus koji je pokrenut za nas svakako predstavlja vrlo značajnu priliku i nove vrijedne reference na ovom području“, izjavio je Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Puštanje rasklopnog postrojenja 110 kV u CS Buško Blato u probni pogon započelo je 2017. godine. Opseg radova uključivao je sastavljanje projektne dokumentacije, demontažu postojećih rasklopnih uređaja, proizvodnju opreme (VN opreme, USMR i pomoćna postrojenja), građevinske radove te montažu i ispitivanje opreme po narudžbi Crpne stanice Buško Blato.

KONČAR ove godine započinje sa aktivnostima kapitalnog remonta agregata na HE Čapljina. Izvorno izgrađena 1979. godine, bila je to prva reverzibilna elektrana u Jugoslaviji, a i dan danas je jedan od najvećih objekata te vrste na svijetu, čija rekonstrukcija je još uvijek u procesu dovršenja.

Energetika.ba