Inspekcija istražuje odlaganje otpada u B. Grahovu

Inspekcija istražuje odlaganje otpada u B. Grahovu

Nakon što su pojedini mediji objavili informaciju da je kompanija "Krom reciklaža d.o.o. Drvar" odložila otpad u krugu bivše firme „Borac“ u Bosan

Nakon što su pojedini mediji objavili informaciju da je kompanija “Krom reciklaža d.o.o. Drvar” odložila otpad u krugu bivše firme „Borac“ u Bosanskom Grahovu, obavještavamo javnost da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa svojim nadležnostima izdalo dozvolu za uvoz neopasnog otpada za reciklažu.

To znači da je operater “Krom reciklaža d.o.o. Drvar” bio obavezan da neopasni otpad, odnosno sirovinu, odveze u kompaniju u kojoj se odmah vrši reciklaža, odnosno proizvodi sirovina ili gotov proizvod koji se plasira na domaće ili inozemno tržište.

Treba istaći da je u procesu dobivanja dozvole, “Krom reciklaža d.o.o. Drvar” dostavio kompletnu dokumentaciju propisanu zakonom, koja uključuje i potpisanu i ovjerenu izjavu da će uvezeni otpad biti korišten za reciklažu i da neće biti odlagan nigdje na području Federacije BiH.

Napominjemo da je Kanton 10 kompaniji “Krom reciklaža d.o.o. Drvar” izdao dozvolu za upravljanje otpadom. Prema tome, nadležno kantonalno ministarstvo i inspekcija dužni su da vrše kontrolu odlaganja otpada.

Odmah po saznanju iz medija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavijestilo je Federalnu upravu za inspekcijske poslove i zatražilo da hitno reagira i utvrdi da li se radi o opasnom ili neopasnom otpadu te da li je otpad lagerovan u skaldu sa zakonom, saopćeno je.

Mještani Grahova blokirali prometnicu

Mještani Bosanskog Grahova u četvrtak su na dva sata blokirali magistralnu prometnicu koja povezuje tu općinu s Drvarom i Livnom.

Po riječima općinskog načelnika Milorada Gligića, mještani su prometnicu blokirali od 12 do 14 sati zbog informacije da su tri šlepera nepoznatog otpada istovarena u krugu bivše tvornice Borac u Bosanskom Grahovu te je jedan dio tog otpada završio i na lokalnom odlagalištu otpada.

Načelnik Gligić kazao je Feni kako se, po informacijama kojima on raspolaže od ljudi koji su bili na mjestu događaja, uglavnom radi o 200 tona tekstila koji je dovezen iz Italije.

– Općinske vlasti o tome uopće nisu informirane, a nakon što se saznalo za ovo je sam upoznao nadležne županijske institucije. Imam informaciju da MUP Hercegbosanske županije provodi istragu u vezi ovog događaja te da su poduzeti određeni izvidi prema suvlasnicima objekta bivše tvornice Borac gdje je istovaren otpad – kazao je općinski načelnik.

Prema zadnjim informacijama koje su stigle s terena otpad se ponovo utovara u teretna vozila i odvoz na njemu nepoznatu destinaciju, dodao je načelnik Gligić.

Energetika.ba