U petak u popodnevnim satima došlo je do prevrtanja cisterne u mjestu Podorašac kod Konjica, usljed čega se oko 30.000 litara nafte izlilo u obližnji Balića potok, te potom u Trešanicu, pa Neretvu, te na koncu u Jablaničko jezero.

Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora je angažovala specijaziranu firmu za ekološke incidente iz Kaknja koja je odmah došla na lice mjesta te je na rijeci Neretvi postavila plutajuću barijeru da zaustavi fleku od nafte koja se širila, a zatim je nastavljeno vađenje naftne mrlje iz korita rijeke, prenosi bhrt.

Zahvaljući brzoj intervenciji Agencije i Federalne inspekcije za vode te angažovanjem firme iz Kaknja spriječena je ekološka katastrofa većih razmjera.

I u narednim danima biće nastavljeno sa čišćenjem i sanacijom korita rijeke Neretve.

Energetika.ba