Prijedlog za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo

Prijedlog za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo

Vlada FBiH je, s današnje sjednice, Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila prijedlog za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja puta

Vlada FBiH je, s današnje sjednice, Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila prijedlog za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2021. godinu u količinama namijenjenim za proizvodnju.

Ukupna količina od 33.425.723,40 litara godišnje odnosi se na rudnike uglja Kreka, Đurđevik, Kakanj, Breza, Zenica, Abid Lolić, Gračanica i Banovići, rudbnike boksita Široki Brijeg, Posušje i Jajce, te firmu za zastupanje, distribuciju i prodaju građevinskih strojeva Lager d.o.o. Posušje.

Među razlozima za oslobađanje od plaćanja putarine na dizel-gorivo je i taj da se na proizvodnji uglja u jamskoj i površinskoj eksploataciji zasniva dugoročni bilans energetskih potreba FBiH i proizvodnja električne energije, jer od ukupne godišnje proizvodnje oko 80 posto proizvedenog uglja rudnici uglja u Federaciji BiH isporuče JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno termoelektranama u Kaknju i Tuzli.

S današnje sjednice Vlada FBiH je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila i prijedlog za oslobađanje JP Željeznice FBiH od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2021. godinu u količini od 2.882.065,8 litara.

NASTAVAK KONSOLIDACIJE AGROKOMERCA

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije Agrokomerca d.d. Velika Kladuša za period od 31.1.2020. do 31.7.2020. godine. Kako je navedeno, Uprava Agrokomerca će, s članovima stručnog tima i stručnim službama ovog privrednog društva, nastaviti aktivnosti s ciljem finansijskog i operativnog restrukturiranja u skladu sa odlukama Vlade FBiH, Skupštine i Nadzornog odbora društva i predloženim Planom aktivnosti na implementaciji Odluke Vlade FBiH o finansijskoj konsolidaciji Agrokomerca od 10.8.2020. godine, te će, kao i do sada, o svim aktivnostima redovno mjesečno izvještavati resorno federalno ministarstvo.

INFORMACIJA O REALIZACIJI POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Federalna vlada je prihvatila informaciju o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaja za zapošljavanje iz sredstava revolvinga, sa stanjem od 30.6.2020. godine, te zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija.

Informacijom je obuhvaćeno šest kreditnih linija, a sačinjena je na osnovu monitoringa, podataka iz dostavljene dokumentacije i izvještaja Razvojne banke Federacije BiH.

IZVJEŠTAJ O AUKCIJI OBVEZNICA

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica od 22.9.2020. godine. Na ovoj aukciji FBiH je ponudila 50.000 obveznica nominalne pojedinačne vrijednosti 1.000 KM, odnosno ukupno 50.000.000 KM, s rokom dospijeća od sedam godina, putem metoda aukcije s formatom višestruke cijene.

Stiglo je 30 ponuda za kupovinu 77.500 obveznica u ukupnom iznosu od 77.500.000 KM, a prihvaćeno 20 ponuda za kupovinu obveznica putem kojih je prodano 50.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 101,0795 uz kamatnu stopu 0,99 posto, a najniža 98,3385 uz kamatnu stopu 1,4 posto. Obveznice, koje na naplatu dospijevaju 23.9.2027. godine, prodane su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,6818, odnosno prosječno ponderisanoj godišnjoj kamatnoj stopi od 1,198 posto.

Bankarski sektor je kupio 91 posto obveznica, a preostalih devet posto osiguravajuća društva.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, nadležnom tijelu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prepustila davanje izvornog tumačenja člana 162. alineja četvrta Zakona o vanparničnom postupku FBiH, što je inicijativom tražila grupa građana iz Sarajeva (Mirjana Ćirić, Snežana Vukmirica i Mirko Đorđić).

Danas je prihvaćena informacija o aktivnostima na Koridoru Vc prikazanim na kartama s fazama u izgradnji, odnosno aktivnim gradilištima, dionicama za koje su izvršene potrebne predradnje, onima za koje su financijska sredstva u proceduri, kao i dijelovima Koridora Vc koji su u eksploataciji.

Nakon što je Vlada na 236. sjednici van snage stavila Uredbu o postupku uticaja propisa, danas je, u skladu s tim, izmijenjena i Uredba o Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije.

Vlada je Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnoj upravi policije odobrila nabavku osam novih službenih motornih vozila. Riječ je o po dva putnička i teretna vozila niže srednje klase, te po dva motocikla i četverocikla za potrebe FUP-a.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je Jakuba Mušinbegovića opunomoćila za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.

Danas je poništen ranije raspisani javni konkurs, te donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS-Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala. Donesene su i odluke o pokretanju ponovne procedure i o utvrđivanju kriterija za raspisivanje javnog konursa za ovaj izbor i nominovanje.

Federalna vlada je, također, utvrdila kriterije, pokrenula postupak i utvrdila tekst javnog oglasa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Utvrđeni su i kriteriji za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH, te donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa i utvrđen njegov tekst, te imenovana Komisija za provođenje konkursne procedure.

U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju sta nova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH imenovani su Zdravko Buljeta (predsjednik), Azra Koso i Merzada Abazović (članice).

Vlada je u Radnu grupu za izradu Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u FBiH (2021.-2026. godina) imenovala Semru Ljucu, Faziru Sivro, Damira Šapinu, Enisa Filipovića, Ružicu Jukić-Egzeta, Almu Šabaniju, Jelu Lukić, Aldina Širića, Mirka Jakića, Dragana Polimca, Aladina Ćehića, Ivicu Ćosića, Nusretu Sitnić, Gorana Rokvića, Almu Mehmedbegović Kartal, Mirsadu Lingo i Edina Demirovića.

Danas je imenovana Interresorna radne grupe za definisanje okvira za sprovedbu Zakona o genetički modifikovanim organizmima BiH, u sastavu Aida Soko, Toni Čuljak, Nisveta Pleh, Zineta Mujaković, Marko Beus i Aner Begić.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Porezne uprave FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Energetika.ba / FENA