Tag: fond za zaštitu okoliša fbih

Saglasnost na planove Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Saglasnost na planove Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu. Planirani prihodi i primici za 2018. g [...]
1 / 1 POSTS