Zaustaviti neosnovanu hajku protiv malih hidroelektrana

Zaustaviti neosnovanu hajku protiv malih hidroelektrana

Udruženje proizvođača energija iz obnovljivih resursa oglasilo se saopćenjem za javnost koje prenosimo u cijelosti. “Obraćamo Vam se ispr

Udruženje proizvođača energija iz obnovljivih resursa oglasilo se saopćenjem za javnost koje prenosimo u cijelosti.

“Obraćamo Vam se ispred Udruženja proizvođača električne energije iz obnovljivih resursa u Bosni i Hercegovini –APEOR, koje okuplja domaće i strane investitore koji su investirali ili namjeravaju investirati u sektor obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini.

Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme provodi kontinuirana medijska kampanja koja je usmjerena protiv malih hidroelektrana, od strane nekoliko NVO i pojedinaca, koji su nekompetentni da razgovaraju o ovoj temi, a uz to je praćena svjesnim iznošenjem neistina a sve u cilju dezinformisanja javnosti i nanošenja direktne štete domaćim i stranim investitorima koji su u izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Federacije BiH do sada investirali preko 200 mil. KM.

Nejasno je zašto se niko od predstavnika zvaničnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine, u čijoj nadležnosti je regulisanje sektora obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine ne izjasni o konstantnim neistinama koje se građanima Federacije plasiraju putem medija od strane pojedinih NVO, kada su male hidroelektrne u pitanju.

Napominjemo da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 237. sjednici, održanoj 24.09.2020. godine, donjela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN2020) za četvrti kvartal 2020. godine u iznosu od 0,004727 KM/kWh koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 69/20 od 30.09.2020. godine. S obzirom da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije predložilo Vladi Federacije BiH iznos jedinične naknade, jedino je ono mjerodavno da objasni na osnovu koji podataka se došlo do tog iznosa, i da informiše građane Federacije Bosne i Hercegovine o stvarnim razlozima plaćanja naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljvih izvora energije i efikasne kogeneracije, a ne pojedinici iz kojekavih NVO, koji svjesno dezinformišu javnost i šire neistine o malim hidroelektranama, zarad svog ličnog interesa i interesa svojih nalogodavaca koji ih zdušno finansiraju na štetu Federacije Bosne i Hercegovine i njenih građana.

Izračun garantovanih otkupnih cijena za postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosni i Hercegovine je u nadležnosti Regulatorne agencije za energiju u Federaciji BiH-FERK, koja je jedina mjerodavna da obrazloži trenutno važeće garantovane cijene, a ne pojedinci iz NVO sektora koji nemaju osnovnog znanja o elektroenergetskom sektoru, ali su spremni da svjesnim iznošenjem neistina o malim hidroelektranama dovedu u zabludu građane Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom želimo da građane Federacije Bosne i Hercegovine upoznamo sa trenutno važećim garantovanim otkupnim cijenama postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, a čiji je izračun, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/14), napravila Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine a koje su objavljene u Službenim novinama Federacije BiH broj 61/20 od 02.09.2020. godine:

Iz navedene tabele, koja je napravljena na osnovu trenutno važećih garantovanih cijena za postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, jasno se vidi, da je jedinični iznos podsticaja po proizvedenom kWh najmanji kada su u pitanju male hidroelektrane (Referentna cijena je cijena koju plaćaju svi snabdjevači na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a dio iz podsticaja se odnosi na sredstva prikupljena od krajnjih potrošača).

Uzimajući u obzir sve gore navedeno nadamo se da građani Federacije Bosne i Hercegovine neće nasjesti na jeftino medijsko spinovanje koje pojedine NVO provode već duže vrijeme, niti na pokušaje pojedinih političara da male hidroelektrane iskoriste kao predizbornju kampanju i skretanje pažnje javnosti sa aktuelnih problema sa kojima se građani Federacije BiH susreću uz svakodnevnom radu i životu.

Svjedoci smo da je problematika malih hidroelektrana postala problem broj 1. u Federaciji BiH te da pojedincima odgovara da se sva pažnja usmjeri ka vještački stvorenom problemu zvanom male hidroelektrane koji jedino postoji u Federaciji Bosne i Hercegvine, dok u svim normalnim zemljama, one predstavlju obnovljivi izvor energije i u službi su ekonomskog razvoja i energetske nezavisnosti kompletne zemlje, a ne na aktuelne probleme u kojima se nalazimo.

Udruženje APEOR se zalaže za puno poštivanje zakona i propisa Federacije Bosne i Hercegovine i poziva sve nadležne institucije da građanima Federacije Bosne i Hercegovine na objektivan način predstave obnovljive izvore energije i sve što je vezano za njih, kako bi se konačno zaustavila neosnovana hajka koja se provodi od strane kojekakvih NVO i pojedinaca protiv malih hidroelektrana a koji rade na štetu svih građana Federacije BiH a za ličnu korist i korist svojih finansijera.

Ovim putem javno pozivamo nadležne institucije da u skladu sa važećim zakonskim propisima koji su na snazi u Federaciji BiH kontrolišu izgradnju i rad malih hidroelektrana i ukoliko otkriju nepravilnosti iste sankcionišu, ali isto tako pozivamo nadležne institucije koje se zadužene da provode zakone Federacije BiH da sankcionišu i sve ostale aktere koji svjesno krše zakone i dezinformišu javnost u Federaciji BiH iznošenjem neistina o malim hidroelektranama i obnovljivim izvorima energije u Federaciji BiH, stoji u saopćenju koje potpisuje predsjednik Udruženja proizvođača energija iz obnovljih resursa Drago Lukenda.

(Energetika.ba)