Ekolozi pozivaju da se zaštiti područje bare Tišina

Ekolozi pozivaju da se zaštiti područje bare Tišina

Neophodno je što prije preduzeti korake ka rješavanju problema prisutnosti invazivnih stranih vrsta biljaka na području bare Tišine, koja je jedna od

Neophodno je što prije preduzeti korake ka rješavanju problema prisutnosti invazivnih stranih vrsta biljaka na području bare Tišine, koja je jedna od posljednjih močvara ovog tipa u kontinentalnom regionu Bosne u Hercegovine te je kao takva još 1985. godine proglašena prirodnom rijetkošću, zaključak je terenskih posjeta tom području koje je organizovao Centar za životnu sredinu.

Terenske posjete organizovane su u sklopu projekta “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim stanim vrstama (Sava TIES)” radi utvrđivanja prisutnosti invazivnih vrsta biljaka, jednom od gorućih prijetnji ekosistemima današnjice.

– Jednoj od posjeta su se pridružili i eksperti iz Srbije i Mađarske sa kojima je zaključeno da je prisustvo spornih vrsta evidentno te da je neophodno preduzeti korake ka rješavanju tog problema – istakla ja Iva Miljević iz banjalučkog Centra za životnu sredinu.

Zbog prisutnosti brojnih stanišnih tipova i vrsta koje su ugrožene na evropskom nivou i zaštićene međunarodnim konvencijama, područje bare Tišina, koja se nalazi neposredno uz rijeku Savu, predloženo je kao potencijalno Natura 2000 područje.

Iako se površina predloženog područja nalazi na teritoriji oba entiteta, trenutno je, kako se dodaje u saopćenju iz Centra, zvanično inicirana procedura za zaštitu samo dijela koji se nalazi u Republici Srpskoj. U proteklih nekoliko godina intenzivno se radilo i na izradi Studije za proglašenje zaštićenog područja i to u kategoriji zaštićenog staništa.

Strane invazivne vrste postaju sve veći ekološki, ali i ekonomski problem u svijetu. One negativno utiču na biodiverzitet, zdravlje ljudi i/ili pričinjavaju ekonomsku štetu. Svojim prisustvom remete prirodnu ravnotežu postojećih prirodnih ekosistema zbog čega se autohtone, domaće vrste nerijetko nalaze u opasnosti od izumiranja.

– U BiH se problemu stranih invazivnih vrsta pridaje mala ili gotovo nikakva pažnja pa je i uticaj koji ove vrste imaju na autohtone vrste i ekosisteme slabo poznat. Uz izrazito nizak nivo javne svijesti o tom problemu, u BiH još ne postoji strategija borbe protiv njih – navela je Iva Miljević.

Iz tog razloga, Centar za životnu sredinu u narednom periodu će raditi na istraživanju i mapiranju biljnih zajednica koje nastanjuju područje bare Tišina.

– Kroz to istraživanje želimo dobiti detaljne informacije o vegetaciji tog područja kao i prisustvu invazivnih stranih vrsta i njihovom rasprostranjenju na ovom području. U nastavku projekta ćemo se baviti i njihovim iskorijenjivanjem, kao i davanjem preporuka za daljnje upravljanje. Ovim aktivnostima, kao i adekvatnim monitoringom, biće omogućen uvid u ovu problematiku na terenu i uspostavljene prakse koje će u budućnosti osigurati opstanak vrijednih ekosistema, a negativni uticaj invazivnih stranih vrsta svesti na minimum – navode iz Centra za životnu sredinu.

O prirodnim bogatstvima Save, njenog priobalja i plavnih područja govori i činjenica o postojanju velikog broja zaštićenih područja uz tok rijeke. Čak 64 posto toka zaštićeno je različitim kategorijama zaštite što rijeku Savu svrstava u žarišna područja evropskog biodiverziteta.

 

Energetika.ba / FENA