Elektromreža Srbije pravi novu regionalnu berzu struje

Elektromreža Srbije pravi novu regionalnu berzu struje

Elektromreža Srbije potpisala je Memorandum o razumijevanju o stvaranju snažne međuregionalne berze električne energije u regionu centralne i jugoisto

Elektromreža Srbije potpisala je Memorandum o razumijevanju o stvaranju snažne međuregionalne berze električne energije u regionu centralne i jugoistočne Evrope. Memorandum je potpisan sa tri regionalne berze i mađarskim operaterom prenosnog sistema MAVIR-om

Kako je saopšteno iz EMS-a, Memorandum je potpisan s predstavnicima Berze električne energije za jugoistočnu Evropu – SEEPEX, Evropske berze električne energije EPEX SPOT, Berze električne energije Mađarske – HUPX i mađarskog operatora prenosnog sistema MAVIR.

Sporazum predviđa spajanje HUPX i SEEPEX, preduzeća koja su operatori organizovanog dan-unaprijed (spot) tržišta električne energije u Mađarskoj i Srbiji, uz zadržavanje snažne veze sa EPEX SPOT-om, kao vodećim nosiocem uspostavljanja jedinstvenog evropskog tržišta.

EPEX SPOT, EMS i MAVIR naći će se u ulozi osnivačkih akcionara nove berze električne energije.

Nova berza će koristiti usluge EPEX SPOT-a za obavljanje aktivnosti na dan-unaprijed tržištu, kao i aktivnosti na njegovom povezivanju. Sjedište berze će biti u Budimpešti i Beogradu.

Rokovi za puštanje u rad nove berze biće objavljeni u kasnijoj fazi realizacije projekta, a na završetak spajanja SEEPEX i HUPX uticaće svi važeći regulatorni i zakonski uslovi.

Svih pet partnera saglasni su da potpisivanje sporazuma predstavlja bitan događaj kada je riječ o integraciji regiona centralnozapadne Evrope sa regionom centralnoistočne Evrope.

Osim toga, unapređenje saradnje operatora prenosnih sistema i berzi električne energije u regionu centralnozapadne, centralnoistočne i jugoistočne Evrope, biće i glavni pokretački faktor u predviđenoj saradnji i integraciji regiona jugoistočne Evrope sa jedinstvenim evropskim tržištem električne energije.

Projekat ostaje otvoren za zainteresovane partnere koji bi želeli da se pridruže ovoj inicijativi, čiji je cilj unapređenje procesa integracije dan-unaprijed tržišta električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, navodi se u saopštenju.

Energetika.ba