ENERGA: Prvi izlagači iz Austrije, Češke Republike, Slovenije i BiH

ENERGA: Prvi izlagači iz Austrije, Češke Republike, Slovenije i BiH

Ovogodišnji 9. međunarodni sajam i prateća konferencija ENERGA realizovat će se u periodu od 11-13. juna 2019. godine u Sarajevu, Centar Skend

Ovogodišnji 9. međunarodni sajam i prateća konferencija ENERGA realizovat će se u periodu od 11-13. juna 2019. godine u Sarajevu, Centar Skenderija. Priprema i organizacija ovog događaja započela je u septembru prošle godine, što je dovelo do rezultata da ENERGA već sada bilježi prijave izlagača sa područja Austrije, Češke Republike, Slovenije i BiH, što je rezultat dosadašnje izuzetne saradnje kako sa domaćim tako i inostranim kompanijama.

U okviru priprema prateće konferencije ENERGA, početkom februara ozvaničen je i Programski odbor, koji je u proteklim danima definisao preliminarni program i učesnike konferencije. Konferencija ENERGA održava se u vremenu donošenja strateških odluka o daljem razvoju energetskog sektora u BiH, te sagledavanja aktuelnih trendova u naučnom i tehničko-tehnološkom razvoju u oblasti energetike s aspekta korištenja domaćih resursa.

U okviru trodnevnog konferencijskog programa učesnici će, između ostalog, prezentovati/diskutovati na sljedeće teme:

– Maloprodajno tržište električne energije u BiH
– Distributivna djelatnost u BiH – Problemi i izazovi
– Problematika investiranja i integracije obnovljivih izvora energije u BiH
– Start-up projekti i kompanije

Svjesni činjenice da inovativnost i tehnološki napredak čini osnovicu za dalji razvoj sektora, za 9. izdanje ENERGA najavljujemo veće prisustvo studenata, mladih stručnjaka i „start-up“ kompanija koji će kroz posebno osmišljen program, sesije i dizajnirani sajamski izložbeni prostor moći prezentovati svoje poslovne ideje i projekte.

ENERGA  je projekat koji u saradnji sa akademskim institucijama, kompanijama, nevladinim sektorom,  te stručnim saradnicima, aktuelnošću tema i adekvatnim izborom govornika iz oblasti energetskog sektora, kao i zanimljivim sajamskim sadržajem kontinuirano privlači sve veći broj učesnika i posjetilaca.

Pod sloganom MISLITI NA BUDUĆNOST, program ENERGA okuplja mnogobrojne domaće i inostrane kompanije koje prezentiraju trendove i raznovrsna istraživačka i proizvodna ostvarenja u oblastima proizvodnje i distribucije električne energije, fosilnih goriva, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Energetika.ba