FERK održao redovitu sjednicu

FERK održao redovitu sjednicu

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK donijela je na današnjoj redovitoj sjednici Pravilnik o izmjeni i dopunama Pr

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK donijela je na današnjoj redovitoj sjednici Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imatelje dozvola.

Pravilnikom se dopunjavaju odredbe vezane za razdoblje primjene postotka za obračun varijabilnog dijela regulatorne naknade, kao i obračun odnosno preračun privremenih regulatornih naknada u razdoblju primjene Odluke o privremenoj regulatornoj naknadi za imatelje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti.

Također su dopunjene odredbe vezane za posebne slučajeve preračunavanja obveza plaćanja regulatorne naknade imateljima dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operatoru za OIEiEK, te se mijenjaju odredbe vezane za dinamiku obračuna regulatorne naknade za imatelje dozvola iz sektora naftnog gospodarstva i dopunjava s odredbama vezanim za preračunavanje regulatorne naknade za ove imatelje u slučaju oduzimanja dozvole.

Pravilnik će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, a primjenjuje se od 1. jula 2018. godine, saopćeno je iz FERK-a.

Dozvola za rad za proizvodnju električne energije izdana je podnositelju zahtjeva „ELEKTRO GRUPA“ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje, dok je gospodarskom društvu „EMY“ d.o.o. Zenica postojeća dozvola izmijenjena i dopunjena novim proizvodnim objektom.

Obnovljene su i dozvole za proizvodnju električne energije gospodarskom društvu G.M.C. BiH d.o.o. Orašje i JP „VIK“ d.o.o. Zenica.

Proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE u dvije solarne fotonaponske elektrane u općini Jajce ovlašten je obavljati i obrt „SUNČANA LIVADA“ vlasnika Stipe Leovca.

FERK je na današnjoj sjednici obnovio Dozvolu za opskrbu električnom energijom – dozvolu II. reda podnositelju zahtjeva „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo, i to na razdoblje valjanosti do 28. augusta 2023. godine.

Rješenjem je gospodarskom društvu GTG plin d.o.o. Zenica izdana Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG-om na razdoblje valjanosti do 10. juna 2023. godine.

Imatelju Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata osim LPG-a, gospodarskom društvu EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o. Sarajevo, izmijenjena je i dopunjena postojeća dozvola radi brisanja postojećih transportnih jedinica.

Imatelju dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać privremeno se oduzima Dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, te mu je ostavljen rok za dostavu dokaza o izvršenoj obvezi plaćanja regulatorne naknade.

U postupak javne rasprave upućen je Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije, podnositelja zahtjeva „PI-PI“ d.o.o. Visoko i on se može preuzeti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preko internetske stranice.

Detaljnije informacije o predmetnim nacrtima, kao i mogućnostima sudjelovanja u postupku mogu se naći preko web stranice www.ferk.ba.

FERK je donio i dva rješenja po žalbi kupaca na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, stoji u saopćenju.

Energetika.ba / FENA