Fond za zaštitu okoliša FBiH: Potpisan Memorandum o razumijevanju sa Češkom razvojnom agencijom

Fond za zaštitu okoliša FBiH: Potpisan Memorandum o razumijevanju sa Češkom razvojnom agencijom

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić i direktor Češke razvojne agencije (CzDA) Pavel Frelich potpisali su u Pragu Memorandum o raz

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić i direktor Češke razvojne agencije (CzDA) Pavel Frelich potpisali su u Pragu Memorandum o razumijevanju i saradnji Fonda i te agencije.

– Potpisivanjem Memoranduma s predstavnicima Češke razvojne agencije, otvorili smo novi pravac u načinu djelovanja Fonda kada su u pitanju poticanje, razvoj i implementacija projekata i to s posebnim fokusom na bilateralnu i multilateralnu saradnju, te mogućnosti učešća Fonda u međunarodnim programima.

Naime, za razliku od dosadašnjeg načina finansiranja projekata sa već poznatim procedurama, ulazimo u fazu kada ćemo, u saradnji s međunarodnim partnerima, raditi na prepoznavanju potreba i prioritetnih aktivnosti od obostranog interesa, identificirati i usaglašavati potencijalne projekte, te u saradnji s ostalim partnerima doprinijeti njihovoj uspješnoj realizaciji.

Sada očekujemo konkretnije korake i intenziviranje saradnje dviju institucija, što će, vjerujem, značajno doprinijeti promoviranju mogućnosti ulaganja finansijskih sredstava Češke vlade u projekte zaštite okoliša i energijske efikasnosti u BiH, u partnerstvu s Fondom za zaštitu okoliša FBiH – rekao je Čibukčić povodom potpisivanja dokumenta.

Memorandum uređuje okvir za razvoj saradnje Fonda i CzDA, kao i uvjete zajedničkog djelovanja u smislu rješavanja problema okoliša, te sufinansiranje projekata na području FBiH.

U skladu sa smjernicama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, zadaci BiH u procesu provedbe Acquis Communautaire na okoliš, uključuju razvoj saradnje na polju zaštite okoliša kao i jačanje administrativnih kapaciteta i procedura u cilju osiguravanja strateškog planiranja za rješavanje problema zaštite okoliša, koordinacije između relevantnih aktera svih nivoa vlasti i usklađenosti zakona BiH sa acquisem EU.

U skladu s tim, obaveza Fonda je da sarađuje s međunarodnim partnerima, i da zajednički djeluje u oblastima očuvanja, održivog korištenja, zaštite i poboljšanja uvjeta okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije, kao i finansiranja/sufinansiranja projekata koji se odnose na objekte i prirodne resurse od zajedničkog interesa a koji direktno ili indirektno utiču na okoliš.

Na osnovu Memoranduma, Fond i CzDA izražavaju svoju obavezu da blisko rade na razvijanju  i jačanju saradnje u oblastima očuvanja, održivog korištenja, zaštite i poboljšanja uvjeta okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije, saopćeno je iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

U tom kontekstu, obje strane su spremne da razmjenjuju informacije i usklade svoje planove koji se odnose na realizaciju prioritetnih programa i projekata zaštite okoliša na području FBiH.

Programi i projekti od zajedničkog interesa bit će identificirani u skladu s prioritetima Fonda i CzDA a odnosit će se na razne okolišne sektore kao što su zaštita vode  (posebno odlaganje otpadne vode i osiguranje pitke vode), te energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije.

Također, Fond i CzDA zajednički će sarađivati na aktivnostima iz oblasti planiranja i sufinansiranja pripreme, provedbe i razvoja prioritetnih projekata i programa zaštite okoliša na području FBiH, a koji se odnose na objekte i prirodne resurse od zajedničkog interesa, te koji direktno ili indirektno utiču na okoliš.

Potpisivanju Memoranduma u Pragu su, pored Frelicha i Čibukčića, prisustvovali i Blanka M. Remešova, rukovodilac Sektora za razvoj i implementaciju projekata CzDA i Sara Miličić, projekt menadžer, Sanja  Bosiljčić Pandur, rukovodilac Sektora za fondove EU pri Fondu za zaštitu okoliša FBiH i Nedžla Buljina Ćato viši stručni saradnik za pripremu projekata u Fondu, koje su održale prezentaciju o aktivnostima Fonda i preduvjetima za saradnju sa CzDA.

( FENA)