Energetika.ba
Gas

Džindić: Moguće smanjenje cijene plina

Autor: Energetika.ba
Džindić: Moguće smanjenje cijene plina
Energetski sistem je stabilan i siguran. Radimo po planovima definisanim u 2019. i na osnovu tog dvogodišnjeg plana funkcioniše sistem bez ijedne sekunde kašnjenja.

Izjavio je ovo danas na konferenciji za novinare u Sarajevu federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

- Federacija u ovim kriznim situacijama nije niti jedne sekunde ostala bez kontinuiranog i sigurnog snabdijevanja električne energije - kazao je Džindić.

Svi rudnici i sve termoelektrane, dodaje ministar, funkcionišu bez ijedne minute zastoja.

- Termoelektrane imaju dovoljnu količinu uglja na depoima tako da proizvodnja električne energije teče po unaprijed definisanim planovima - napomenuo je Džindić.

Uputivši pozdrav rudarima, zahvalio im se na velikoj žrtvi koju podnose u ovim trenucima, prenose Vijesti.ba.

- Sistem rada u ovim trenucima u svim rudnicima u FBiH je - 14 dana se radi, a 14 dana ide u djelimičnu izolaciju. Nakon toga se ponovo vraćaju u 14 dana kontinuiranog rada. I svakako je to za pohvaliti, s obzirom na sva njihova odricanja - govori Džindić.

Što se tiče proizvodnje i distribucije električne energije, naglašava da je u martu napravljena analiza i bilježi se smanjenje potrošnje za oko četiri posto u industriji, dok se isti procenat bilježi povećanje u domaćinstvima.

- To predstavlja određeni problem Elektroprivredi kao koncernu. Međutim, uz dodatna zalaganja Uprave i Nadzornog odbora ja se nadam da ćemo i taj dio problema uspješno prevazići i riješiti - napominje Džindić.

Stabilno je i sigurno funkcionisanje, dostava i distribucija i drugog energenta - plina.

- BH Gas je kao stopostotno privredno društvo u vlasništvu Vlade FBiH prošle sedmice donio odluku o smanjenju cijene prema industriji, i to se već završilo uz potvrdu Nadzornog odbora. Dobili smo još jednu informaciju od BH Gasa da ima elemenata da se uradi još jedna kalkulacija kako bismo u narednih sedam dana izašli i sa prijedlogom prema Vladi FBiH za dodatno smanjenje cijene plina prema domaćinstvima - dodao je Džindić.

Poručuje kako je to još jedna dobra vijest, uz smanjenje cijena nafte i naftnih derivata od prošle sedmice, prenose Vijesti.ba.

U namjenskoj industriji radi negdje oko 3.100 radnika, kaže ministar, dodavši da su aktiviranjem klastera "Igman" svi radnici u namjenskoj industriji na 14 dana obustavili proizvodnju, osim "Pretisa", koji je i u tom periodu nastavio da radi.

- Nakon 14 dana prekida, sva privredna društva iz namjenske industrije od danas rade u punom kapacitetu - "Igman", BNT Travnik, "Ginex" i sva privredna društva koja su vezana za namjensku industriju u Goraždu - "Pobjeda" i "Rudet". Također, u punom kapacitetu od danas rade i "Binas", "Zrak" i TRZ.

- Dakle, kompletna namjenska industrija danas funkcioniše kako je i planirano. Ovaj prekid od dvije sedmice mi smo iskoristili da se prema uputama kantonalnih i federalnih kriznih štabova izvrši dezinfekcija i priprema tunela za dezinfekciju. Svaka od tih firmi danas ima te tunele. Svi radnici koji ulaze i izlaze idu na dezinfekciju i potpuno su zaštićeni, dakle maske, rukavice i sve ono što je propisano - dodao je Džindić.

Napomenuo je i da su TRZ Hadžići i "Zrak" Sarajevo protekle dvije sedmice iskoristili da preorijentišu dio svoje proizvodnje, tako da danas uspješno proizvode zaštitne maske i vizire za policajce i zdravstvene radnike.

- Ove dvije kompanije imaju dovoljan kapacitet da se Kanton Sarajevo snabdije kompletno sa tim potrebama - naveo je Džindić.

Naglasio je da pod monitoringom Ministarstva na čijem je čelu ima ukupno 27 privrednih društava, u kojima je direktno zaposleno 25.000 radnika.

- Kao što sam i prošli put rekao, nije upitno niti jedno radno mjesto. Vlada i Ministarstvo su opredjeljenja da će svih tih 25.000 radnika koji su direktno vezani ili zaposleni u ova tri resora i dalje ostati zaposleni. I zajedno sa njima ćemo preboljeti i prevazići ovu zaista tešku situaciju - istakao je Džindić.

Također je dodao da su svi planovi vezano za namjensku industriju i druga preduzeća iz nadležnosti Ministarstva malo korigovana, odnosno promijenjena, prenose Vijesti.ba.

- Naši dobavljači su također pogođeni ovom pandemijom i neki od njih su zatvorili svoje pogone. Također neki od naših kupaca su zatvorili svoje pogone. Mi smo se preorijentisali da proizvodimo danas za one koji trebaju naše proizvode i koji nisu prekidali proizvodnju. Naši planovi su malo modifikovani. Ako ovo ne potraje dugo, do kraja ove godine mi ćemo sve naše planove ispuniti sto posto - zaključio je Džindić.

Energetika.ba