Energetika.ba
Gas

Energoinvest o inicijativi Vlade KS: Uopšteni i nepotkrijepljeni prijedlozi

Autor: Energetika.ba
Energoinvest o inicijativi Vlade KS: Uopšteni i nepotkrijepljeni prijedlozi

Energoinvest se danas zvanično oglasio o inicijativi Vlade KS za smanjenje cijene prirodnog gasa.

Reakciju Energoinvesta prenosimo u nastavku:

- U osvrtu na iznenađujuću i neuobičajenu inicijativu odnosno zahtjev Vlade KS o smanjenju cijene prirodnog gasa za najmanje 30% upućen Vladi FBiH, Energoinvest d.d., u najboljoj namjeri i razumjevajući početna nesnalaženja novoimenovane Vlade KS, želi pomoći u razjašnjenju ključnih činjenica vezanih za cijenu prirodnog gasa.

Odobreno sniženje cijene gasa za II kvartal 2023. godine od 12,53% je iznimno značajno i trenutno moguće, a urađeno je na bazi svih realnih troškova a prvenstveno dobavljačke cijene isporučioca prirodnog gasa. Nažalost kada ste se već povodili za uopštenim, ničim potkrepljenim i krajnje tendencioznim prijedlozima vašeg resornog ministra, mogli ste u obzir uzeti makar još jedan uopšteni element a to je da li postoji još neki drugi proizvod, a naročito energent kod koga je u ovom trenutku došlo do pada cijene od 12.53%.

Stoga umjesto uopštenih elemenata, dostavljamo vam uporedne parametre cijena ključnih energenata za koje se nadamo da ih barem vaše stručne službe mogu provjeriti i potvrditi. Kako se cijene energenata izražavaju u KM po kWh predočavamo vam iste kako slijedi:

- maloprodajna cijena kWh prirodnog plina izračunata prema donjoj kalorijskoj vrijednosti sa uračunatim sniženjem će iznositi 0,1169 KM/kWh sa uključenim PDV-om.

- maloprodajna cijena kWh mazuta, koji pripada istoj grupi ugljikovodika kao i prirodni plin čije se cijene prate po istom tržišnom modelu, izračunata prema donjoj kalorijskoj vrijednosti iznosi 0,126 KM/kWh sa uključenim PDV-om

- maloprodajna cijena kWh električne energije (srednja tarifa) iznosi 0,1569 KM/kWh.

Iz navedenog je vidljivo da je cijena prirodnog gasa kao energenta ubjedljivo najjeftinija te je stoga zaključak iz vašeg obrazloženja, potpuno netačan i tipičan primjer izvlačenja krivih zaključaka iz analiziranih podataka.

Suština je da se građani isključuju sa navedenih sistema grijanja zbog nažalost krajnje loših materijalno socijalnih uslova, te prelaze na korištenje čvrstih goriva koja su u kontekstu u kome govorimo neuporediva.

Uz ovo želimo vam napomenuti da se procentualno najveće povećanje cijena plina prema krajnjim kupcima dešava kod kantonalnih preduzeća Sarajevogas i Toplane nakon preuzimanja od strane snabdjevača, te je razumljivo da eventualni daljnji prostor za sniženje cijena prema potrošačima trebate tražiti kod preduzeća iz vaše nadležnosti.

Bez obzira na ova početna nerazumijevanja, želimo vam uspjeh u vašem budućem radu.

Energetika.ba