Energetika.ba
Gas

Hadžialjević: Arbitraža s Mađarima pokazaće za koga je radio Bečarević

Autor: Energetika.ba
Hadžialjević: Arbitraža s Mađarima pokazaće za koga je radio Bečarević

Energoinvest je vodio cijeli arbitražni proces u cilju zaštite interesa bosanske strane, čime se jasno razotkrivaju odgovornosti lica koji su avansno uplatili preko 1,5 milion eura mađarskom transporteru...

Poručuje ovo u intervju za Vijesti.ba direktorica "Energoinvesta" Bisera Hadžialjević. U razgovoru otvoreno odgovara na tvrdnje ministra privrede KS Almira Bečarevića.

Direktorice Hadžialjević, već ste u nekoliko navrata odbili naše pozive za razgovor, obrazložili Vašu poslovnu poziciju, da izbjegavate komentarisati stavove i zahtjeve kantonalnog ministra Almira Bečarevića vezano za cijene prirodnog gasa i fakture ruskog dobavljača. Ipak, naše prvo pitanje je neizbježno vezano za temu gasa i objavljivanje faktura dobavljača Gazprom Exporta. Šta je s tim?

HADŽIALJEVIĆ: Vidite, postoji više razloga zbog čega je zahtjev za javnim objavljivanjem faktura poslovnog partnera neuobičajen i neprihvatjiv.

Prvo, Gazprom Export je gasni gigant koji ima ugovore i cijene sa više stotina kupaca od kojih je jedan već punih 45 godina Energoinvest. Taj ugovor vas obavezuje na poštivanje ugovornih obaveza od kojih je jedna i obaveza zaštite poslovnih podataka. Ovo je naravno uobičajena i standardna klauzula i poslovna praksa svih komercijalnih i međunarodnih ugovora.

Stoga je zahtjev za javnim prezentiranjem fakture dobavljača krajnje neprihvatljiv i možete ga uporediti sa logikom eventualnog zahtjeva prodavcima tečnih goriva, HIFA, INA, Energopetrol i drugi da javno prezentiraju fakture njihovih dobavljača, što se naravno može odnositi i na desetine drugih proizvoda. Naravno, javno objavljivanje ovakvih podataka ne bi imalo nikakav drugi efekat, osim zbunjivanja javnosti i medijske manipulacije.

Drugo, motivi zahtjeva za prezentiranjem podataka predstavljaju pokušaj za senzacionalističkim i tendencioznim upadom u sferu koja je u isključivoj nadležosti Vlade Federacije i njenih resornih ministarstava, koje su jedino nadležne da daju saglasnost i odobre cijenu gasa za tarifne kupce. Drugim riječima pokušaj kantonalnog ministra Bečarevića da ospori način formiranja i odobravanja cijene gasa, koristeći se populističkim i paušalnim pristupom motivisanim navodnom brigom za potrošače gasa, predstavlja pokušaj osporavanja kompetentnosti Vlade FBiH i njenih ministarstava.

Treće, čak i kada bi se fakture gasa stavile na uvid, potreban je značajan stepen stručnih znanja da se izvrše potrebna i korektna preračunavanja u cilju izvlačenje ispravnih zaključaka. Sigurni smo da pravnik Bečarević ne raspolaže tim znanjima. Radi se o tome da je prodajna cijena prirodnog gasa Gazprom Exporta obračunata u USD po MWh prema gornjoj kalorijskoj vrijednosti gasa i temperaturi gasa od 20 stepeni C, s tim da se račun korisnicima gasa ispostavlja i naplaćuje u KM po m3 gasa prema fiksnoj donjoj kalorijskoj vrijednosti i temperaturi gasa od 15 stepeni. Ova navedena prekalkulacija predstavlja osnov za formiranje konačne cijene prema potrošačima u koju ulaze još nekoliko značajnih troškovnih stavki koji nastaju od dobavljača Gazprom Exporta do krajnjeg kupca. Stoga neposredna uporedba cijene iz fakture dobavljača sa cijenom gasa za krajnje potrošače, bez preračunavanja i poznavanja svih gore navedenih elemenata je nemoguća i može biti predmet samo manipulativnih pristupa i komentara.

Pa zbog čega je toliko Energoinvest onda na meti kantonalnog ministra Bečarevića, kada postoji poznata procedura formiranja cijena gasa potrošačima?

HADŽIALJEVIĆ: I tu postoje dva razloga. Prvi je nesto o čemu iz ličnih moralnih razloga ne želim mnogo govoriti, što je već vjerovatno i poznato javnosti, a tiče se karaktera i ličnih problema ministra Bečarevića, koji ga usmjeravaju na teren manipulacija i senzacionalizma.

Drugi razlog je mnogo konkretniji i pragmatičniji. Vama je poznato da je prije teme faktura Gasprom Exporta, Bečarević mjesecima širio histeriju o štetnosti i nepouzdanosti Turskog toka, nedostatku gasa, skupljoj cijeni transporta i slično. Svi ovi napadi i kvazi argumenti su apsolutno opovrgnuti u prethodnom periodu kroz konkretne troškovne i poslovne podatke, i to u vremenu najsloženije situacije vezano za snabdjevanje gasom u cijeloj Evropi i svijetu.

Ono što je ključno u svemu gore navedenom je vrlo specifičan i vidljiv odnos Bečarevića prema prestanku transportnog aranžmana sa mađarskim transporterom FGSZ.

Podsjetiću Vas na Bečarevićevo propagiranje milionske odštete veće od 20 miliona USD koje će Energoinvest i BH Gas morati platiti mađarskom transporteru FGSZ zbog navodnog jednostranog raskida ugovora sa istim, iako se radilo o klasičnom nastupu više sile. Primijetili ste da danas Bečarević o tome ne govori. Naime, Energoinvest/BH Gas i advokatski tim su završili proces arbitraže sa mađarskim partnerom u Cirihu i uskoro se očekuje arbitražna presuda. Pri ovome treba naglasiti da je arbitraža obuhvatala zahtjev mađarskog transportera, ali i kontra zahtjev Energoinvesta zbog višegodišnjeg neopravdanog zaračunavanja viših troškova transporta od onih koje su prema regulativi EU i samog mađarskog regulatora mogli obračunavati.

Nažalost do konačne presude više detalja i prognoza Vam ne mogu prezentirati, ali je sasvim izvjesno da je uloga i odgovornost Bečarevića kao dijela tadašnje uprave BH Gasa iz dokumentacije arbitražnog procesa vrlo prepoznatljiva. Stoga će po okončanju i prezentiranju presude arbitražnog vijeća biti sasvim jasni svi uporni ataci Bečarevića na Energoinvest, jer je Energoinvest taj koji je vodio cijeli arbitražni proces u cilju zaštite interesa bosanske strane, čime se i jasno razotkrivaju odgovornosti lica koji su avansno uplatili preko 1,5 milion eura mađarskom transporteru za nikada realizovane usluge transporta, kao i pružanje podrške mađarskom transporteru da pokuša neopravdano naplatiti višemilionsku odštetu.

Da li ovo znači da ste Vi optimista u pogledu ishoda arbitražnog procesa?

HADŽIALJEVIĆ: Da. Znači. I više od ovoga Vam za sada ne mogu reći.

Možete li nam reći kakvo je Vaše mišljenje o novim interkonekcijama o kojima se u zadnje vrijeme mnogo govori?

HADŽIALJEVIĆ: Pitanje interkonekcija treba posmatrati u sklopu cjelokupnog gasnog sistema BiH i njegovih prioriteta. Moje mišljenje je da je izgradnja skladišta prirodnog plina, pogotovu za Federaciju BiH prioritet čak i višeg nivoa od projekta interkonekcija. Dokaz tome je i sadašnja tržišna cijena gasa koji bi se u ljetnom periodu mogao uskladištiti i koristiti zimi, što omogućuje istovremeno i dodatnu sigurnost snabdjevanja i jeftiniju cijenu. Naravno da je top prioritet i usvajanje državnog Zakona o gasu.

Kada su u pitanju interkonekcije, reći ću za Južnu interkonekciju, da se danas sve više govori da je to priključak na azerbejdžanski gas, a sve manje na LNG gas sa terminala Krk. Kada se zna da je kapacitet terminala Krk već uveliko rasprodan, a da je konekcija azerbejdžanskog gasa od Albanije dalje prema Balkanu krajnje neizvjesna. Nažalost čini se da je i sam pravac Južne interkonekcije planiran da ostvari spoj i spasi promašeni projekat gasovoda izgrađenog do Travnika, a nikad puštenog u rad, gdje je Bečarević itekako imao svoju ulogu.

Sve ovo govori da se o ovom strateškom projektu mora pristupiti sa mnogo više stručne analitičnosti, a ne samo političke.

Nama je poznato da su poslovi sa gasom samo jedan dio Energoinvesta. Možete li nam reći kako se odvijaju i drugi projekti i poslovi Energoinvesta?

HADŽIALJEVIĆ: Tako je. „Core“ biznis Energoinvesta su inžinjering poslovi u elektroenergetskom sektoru. U naredna dva do tri mjeseca završavamo dva velika projekta u Tanzaniji ukupne vrijednosti od 100 miliona USD. Također se završava projekat 400 kV trafostanice u Alžiru, a u sredini realizacije su projekti 400 kV dalekovoda u Albaniji i Makedoniji.

Zbog svega ovoga Vam je vjerovatno jasno zbog čega su nam nesuvisli zahtjevi sa početka ovog razgovora suvišni, i zbog čega izbjegavamo reagovanje na neprestano ponavljanje istih.

Energetika.ba