Energetika.ba
Gas

Računi za plin domaćinstvima i privredi u KS za mart i april bit će manji za 12,7 posto

Autor: Energetika.ba
Računi za plin domaćinstvima i privredi u KS za mart i april bit će manji za 12,7 posto

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Sporazum o subvencioniranju dijela cijene prirodnog gasa za mart i april ove godine.

Subvencioniranu cijenu prirodnog gasa imat će sljedeće tarifne katagorije kupaca, i to: domaćinstva, velika privreda, mala privreda i KJKP „Toplane Sarajevo“.

Vlada je na ovoj sjednici ovlastila ministricu komunalne privrede i infrastrukture Nihadu Glamoč da potpiše ovaj sporazum sa predstavnikom KJKP „Sarajevogas“.

Naglašeno je i kako su finansijska sredstva osigurana u Budžetu KS za ovu godinu na poziciji Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture.

Ovim zaključkom Vlada KS nastavlja subvencioniranje dijela cijene gasa sa prosječnim umanjenjem iznosa za sve kategorije od 12,7 posto.

Na ovaj način potrošači u Kantonu Sarajevo plaćat će cijenu za potrošeni gas koja je bila 30. aprila 2019. godine, odnosno prije poskupljenja ovog energenta.

Energetika.ba