Energetika.ba
Gas

Sarajevogas predstavio novi sistem telemetrije za nadzor i upravljanje

Autor: Energetika.ba
Sarajevogas predstavio novi sistem telemetrije za nadzor i upravljanje

U krugu PTO Butila - Sarajevogas danas je predstavljena nova SCADA platforma - sistem telemetrije KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo. Nova centralizovana SCADA platforma će omogućiti prednosti za cjelokupan sistem Sarajevogasa.

Osigurat će uvid u tačne podatke koji su prikupljeni u realnom vremenu što će u značajnoj mjeri koristiti dispečerima, službi mjerenja, održavanja i planiranja. Uvođenjem ovog sistema kritična infrastruktura postaće u potpunosti operativna.

Direktor preduzeća Sarajevogas Edis Baković kazao je da nakon šest mjeseci konačno kreću u realizaciju novog projekta SCADE.

- Dosadašnji sistemi telemetrije su objedinjeni u jedan, tako da ćemo u realnom vremenu imati sve informacije stanja na našim mjerno-regulacionim stanicama, na mjestima potrošnje, na konekciji sa toplanama što je veoma bitno, tako da ćemo u realnom vremenu, koje do sada nismo imali, imati informaciju u kakvom stanju su naše mjerno regulacione stanice, u kakvom stanju nam je regulaciona oprema, kao i stanju naših potrošaća, koliko i šta troše. Sutra krećemo u instalaciju detalja i opreme tako da, osim nadzora, možemo vršti i upravljanje našim mjerno regulacionom opremom - kazao je Baković.

Rukovodilac projekta Husein Delalić naglasio je da glavna ideja vodilje jeste da će operateri na najednostavniji mogući način moći "interpretirati svaku informaciju koja dođe sa pozicije".

- Cilj je bio da u principu svaki podatak bude predstavljen u vidu nekih indikatora, koji će dati pravu informaciju da li je normalan rad opreme ili se radi o nekoj vrsti problema. Ono što je glavna stvar kod ovog projekta jeste što smo konačno uspjeli da imamo 'real time' akviziciju podataka IT mreže putem infrastrukture telecom operatera – kazao je Delalić.

Informacije prikupljene sa SCADA platforme, menadžement će koristiti za ocjenu produktivnosti gasnog sistema, generisanje trendova i planiranje kapitalnih investicija.

Energetika.ba / FENA