Energetika.ba
Gas

Vlada FBiH spriječila nove malverzacije BH-Gasa i usvojila privremenu tarifu

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH spriječila nove malverzacije BH-Gasa i usvojila privremenu tarifu
Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarsrva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o usvajanju privremene tarife za operatora transportnog sistema BH-Gas i time privremeno riješila ovu problematiku.

Naime, prvobitno je BH-Gas predlagao tarifu u iznosu od 108 KM. Ipak,  usvojena je tarifa od 34,17 KM i kao takva će važiti do kraja ove godine do kada se očekuje da BH-Gas dostavi sve podatke i informacije o poslovanju kako bi se odredila tarifa koja će važiti za narednu godinu.

Troškovi koji su ušli u tarifu su: Operativni trošak BH-Gasa od 3.180.000 KM, Južna interkonekcija od 1.500.000 KM  te 2.500.000 KM za otplatu kredita.

Ovi troškovi će pri određivanju tarife za narednu godinu biti dodatno praćeni i analizirani, a sve u cilju transparentnog poslovanja i upoznavanja javnosti.

Naime, BH-Gas je u prvobitnom prijedlogu tarife, uključio sve projekte, kreditna zaduženja i druge troškove koji ipak nemaju nikave veze sa tarifom. Radi se zapravo o troškovniku godišnjeg rada BH-Gasa koji je bio pretočen u tarife i koji je bio nekoliko desetina puta je veći u poređenju sa svim tarifama u regiji.

Energetika.ba