Energetika.ba
Gas

Završena treća faza projekta gasifikacije sarajevskih naselja Kromolj i Poljine

Autor: Energetika.ba
Završena treća faza projekta gasifikacije sarajevskih naselja Kromolj i Poljine

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je zajedno sa direktoricom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ Nihadom Glamoč i saradnicima otvorio glavni ventil na distributivnom gasovodu čime je ozvaničen završetak radova treće faze projekta izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj i Poljine.

Vrijednost ove faze projekta je 406.230 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar u svom budžetu.

"Meni je veliko zadovoljstvo da smo realizovali ovaj veoma veliki i ekološki projekat kojeg smo stavili u funkciju naših sugrađana. Naredne godine planiramo nastaviti ovaj projekat kroz četvrtu fazu gasifikacije Nahoreva i Nahorevskih brda. Želim istaći da će naši sugrađani koji se opredijele da uvedu plin u svoja domaćinstva imati priliku za priključak po veoma povoljnim uslovima. Apelujem na naše sugrađane da se opredijele za grijanje na prirodni gas jer to doprinosi čistom zraku i okolini, posebno u zimskom periodu. Nakon što nam „Sarajevogas“ dostavi projektni zadatak možemo tačno utvrditi koliko će trebati finansijskih sredstava za realizaciju četvrte faze ovog projekta, ali imamo namjeru da u općinskom budžetu naredne godine planiramo između 300.000 i 400.000 KM za ovu namjenu, objasnio je Ajnadžić.

U ovoj fazi projekta gasifikacije naselja Kromolj i Poljine položeno je 3.500 metara distributivnog gasnog cjevovoda. Realizator projekta je KJKP Sarajevogas, građevinske radove je izvodila firma Džekos, dok je za nadzor projekta bio zadužen Zavod za izgradnju KS.

"Sa ovom fazom projekta gasifikacije je zaokružena cjelina od oko 7,6 kilometara distributivne gasne mreže, čime su stvoreni uslovi da sva domaćinstva sa ovog područja mogu biti priključena na gasnu mrežu. Također smo sa ovim projektom omogućili proširenje gasne mreže i do Nahorevskih brda, kazao je Ibrahim Karahodžić", izvršni direktor distribucije Sarajevogasa.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je 10. septembra 2018. godine objavilo javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu, koji je otvoren mjesec dana. Sa ovim subvencijama moguće je ostvariti do 1.000 KM uštede na osnovu troškova priključenja jednog domaćinstva na gasnu mrežu.

Tokom realizacije prve faza ovog projekta urađena je gasifikacija naselja Kromolj i ovu fazu projekta su zajedničkim sredstvima sufinansirali Općina Centar, KJKP Sarajevogas i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u iznosu od 220.000 KM. Drugu fazu ovog projekta finansirala je Općina Centar u iznosu od 250.000 KM, a obuhvaćena su naselja Slatina i Poljine. Osim finansijske stavke glavni preduslov da jedno domaćinstvo bude novi korisnik jeste da stambeni objekat posjeduje odgovarajuće dozvole.

Energetika.ba / Klix.ba