Izvršena primopredaja dužnosti u “Elektroprivredi RS”

Izvršena primopredaja dužnosti u “Elektroprivredi RS”

Danas je u sjedištu Matičnog preduzeća "Elektroprivreda RS" u Trebinju izvršena primopredaja dužnosti između prethodne i sadašnje uprave ovog preduzeć

Danas je u sjedištu Matičnog preduzeća “Elektroprivreda RS” u Trebinju izvršena primopredaja dužnosti između prethodne i sadašnje uprave ovog preduzeća, koja je, prema riječima ranije imenovane v.d. direktora Radmile Čičković, primila obimnu dokumentaciju, nakon čega je potpisan i zapisnik.

“Dokumentacija je jako obimna, a posao vrlo kompleksan, ali ćemo vrlo ozbiljno i marljivo pristupiti daljim kativnostima, sveobuhvatno analizirajući sve dokumente”, kazala je novinarima Čičkovićeva nakon primopredaje.

Ona je potvrdila da još nisu imenovani svi izvršni direktori u preduzeću, ali da se očekuje u narednom periodu da se i oni imenuju, kako bi se zajedno analiziralo zatečeno stanje.

“Suština je u tome da najbolje svi zajedno možemo analizirati stanje i ako ih ima utvrditi gdje su problemi, jer ćemo zajedno lakše moći ispuniti ono što je potrebno, odnosno, naše planove o poslovanju”, dodala je Čičkovićeva, preciziravši da će nakon analize dokumenata uslijediti pojedinačno, kako matično, tako i sva zavisna preduzeća, diskutovati o svemu što je problem i što može biti potencijalni rizik.

Kaže da će se tek nakon cjelokupnog sagledavanja stanja donijeti i Akcioni plan u smislu predlaganja određenih mjera i određivanja prioriteta, a sa druge će se strane, zajedno sa resornim ministarstvom, sagledati mogućnosti uređenja elektro-energetskog sistema Republike Srpske, vodeći računa o statusu Elektroprivrede RS u okruženju.

“Zasigurno, Vlada RS je naš poslodavac u smislu Skupštine akcionara i provodićemo poslovnu politiku Vlade”, dodala je Čičković.

Osim Čičkovićeve, koja je za vršioca dužnosti direktora Elektroprivrede RS imenovana umjesto Željka Kovačevića, novi rukovodio u ovoj energetskoj kompaniji su Darko Milunović i Dragoljub Reljić, a još nisu imenovani izvršni direktori za tehničke poslove i za investicije i razvoj.

Energetika.ba / NN