Kanton Sarajevo: Uređenje korita Bosne i Željeznice

Kanton Sarajevo: Uređenje korita Bosne i Željeznice

Nakon što je Općina Novi Grad Sarajevo izdala građevinsku dozvolu, počeli su radovi na regulaciji 350 metara korita rijeke Bosne, nizvodno od petlje B

Nakon što je Općina Novi Grad Sarajevo izdala građevinsku dozvolu, počeli su radovi na regulaciji 350 metara korita rijeke Bosne, nizvodno od petlje Butile.

Rok za njihovo izvođenje je 150 radnih dana. Radove sa 999.000 KM finansira Agencija za vodno područje rijeke Save.

U isto vrijeme, traju i pripremne aktivnosti za izvođenje radova na narednoj dionici, nizvodno od aktuelne, dužine kilometar.

Uvjet je osigurana građevinska dozvola, što je obaveza Općine Novi Grad Sarajevo. Sredstva su osigurana putem kredita Svjetske banke u vrijednosti od 4,7 miliona KM.

U završnoj fazi je uređenje 160 metara lijeve obale rijeke Bosne na dionici od uređenog dijela do mosta za naselje Kadarići u Ilijašu. Vrijednost tih radova je 230.000 KM.

Mašine su na terenu i u Ulici Nova željeznička stanica u Vogošći. Završeni su zemljani radovi na uređenju 365 metara korita desne obale Bosne. Ugovorena vrijednost radova je 684.000 KM. U pripremi je i nastavak radova na ovoj dionici dužine 450 metara, finansiran kreditom Svjetske banke u iznosu od million KM.

U punoj dinamici su i radovi u novogradskoj i općini Vogošća, gdje je u toku osiguranje proticajnog profila Bosne na prioritetnim lokacijama. Ugovorena vrijednost je 444.000 KM. Uređena je većina od planiranih 1820 metara korita.

Još nije počelo uređenje 170 metara korita Željeznice nizvodno od mosta na zapadnom prilazu gradu u ilidžanskom naselju Otes. Projekt vrijedi 997.000 KM. Ugovor s izvođačem radova je potpisan, ali nije ishodovana građevinska dozvola što je u nadležnosti Općine Ilidža. Također, u toku su pripremne aktivnosti za nastavak radova na ovom projektu za koji je iz kredita Svjetske banke osigurano dodatnih 2 miliona KM.

Pokrenut je postupak za odabir izvođača radova u Trnovu. Riječ je o osiguranju proticajnog profila na dionici od zgrade općine do Bogatića te nastavak od Ilovica i to na lokacijama gdje se ova rijeka često izlijevala iz korita. Vrijednost projekta je 250.000 KM. Ranije ove godine je izvršeno osiguranje proticajnog profila na dionici od zgrade općine do naselja Ilovice za što je utrošeno 150.000 KM.

Energetika.ba