Energetika.ba
Nafta

MOL: JANAF-ova cijena ostaje pretjerana i nepravedna

Autor: Energetika.ba
MOL: JANAF-ova cijena ostaje pretjerana i nepravedna
Foto: MOL

MOL još jednom ističe da je JANAF-ova politika cijena i dalje nepravedna i podrazumijeva pretjerano visoke cijene. To je svima jasno i očigledno, jednostavno upoređivanjem sa evropskim cijnama. 

Činjenica je da je JANAF posljednjih godina značajno poskupio svoje usluge, koje su posljedično koštale višestruko više od evropskih referentnih cijena.

MOL već duže vrijeme istražuje razloge izuzetno visoke naknade koju traži JANAF, ali do sada nije uspio pronaći uvjerljivo objašnjenje: cijena po kilometru koju primjenjuje JANAF je nesrazmjerno i nerazumno skupa. Čak ni prethodne izjave JANAF-a o tome nisu dale uvjerljive argumente o razlozima za to. Kako je povećanje daleko premašilo povećanje evropskih cijena energenata, čini se opravdanim pretpostaviti da JANAF profitira od rata između Ukrajine i Rusije. U ovom vrlo napetom periodu, umjesto da pokaže regionalnu solidarnost, JANAF je odlučio da kapitalizira izloženost Češke Republike bez izlaza na more, kao i Mađarske i Slovačke, čije rafinerije uvelike ovise o Jadranskom naftovodu kao jedinoj održivoj alternativi ruskoj nafti. U međuvremenu, također je evidentno da su prihodi JANAF-a naglo porasli - vjerovatno velikim dijelom kao rezultat njihove nove politike cijena - zbog čega je kompanija u posljednje vrijeme objavila rekordne finansijske rezultate.

Kao kompanija sa istinskim srednjoevropskim načinom razmišljanja, kojoj je sigurnost snabdijevanja gorivom prioritet iznad svega, MOL je uvijek bio snažan zagovornik regionalne saradnje. Suprotno JANAF-ovim tvrdnjama, MOL nije svjestan "provjerene metodologije" koju JANAF primjenjuje u određivanju cijena: u stvari, kompanija je samo izjavila očito kada je otkrila činjenicu da se njihova kalkulacija cijene zasniva na kilometrima, ali nije dala nikakvo opravdanje za ekstremnu cijenu, što ga čini još proizvoljnijim. U tom smislu, MOL ostaje otvoren da sazna više o razlozima JANAF-ove politike cijena, kako bi je mogao što bolje uporediti sa cijenama drugih evropskih operatera naftovoda.