Energetika.ba
Nafta

Na jesen tender za prikupljanje seizmičkih podataka za istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju

Autor: Energetika.ba
Na jesen tender za prikupljanje seizmičkih podataka za istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju
Ministarstvo ekonomije planira da na jesen raspiše tender za dodjelu koncesije za istraživanje u crnogorskom podmorju u cilju prikupljanja seizmičkih podataka, njihovog procesinga i interpretacije, kako bi se povećao nivo znanja o potencijalnosti nalaženja komercijalnih ležišta nafte i gasa.

Portparol Uprave za ugljovodonike, Jelena Savković, kazala je agenciji MINA-business da će se na taj način stvoriti preduslovi za objavljivanje novog, drugog tendera za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa.

"Tender koji je planiran za jesen namijenjen je takozvanim multiclient geofizičkim kompanijama koje će o sopstvenom trošku i riziku obviti seizmička istraživanja. Nakon što obave istraživanja, interpretirani podaci će se nuditi i prodavati naftnim kompanijama", rekla je Savković.

Ona je objasnila da koncesija za istraživanje u sebi ne sadrži fazu proizvodnje, već je orjentisana samo na istraživanje i povećanja znanja o ugljovodoničnoj potencijalnosti. Država, kako je dodala, kao vlasnik podataka do kojih kompanije dođu, od takvog procesa ima višestruku korist, prenosi Cdm.

"Država je vlasnik podataka, a kroz ugovor daje pravo kompanijama da te podatke nude većem broju klijenata. Profit ostvaren tom aktivnošću, nakon pokrivanja troškova, biće dijeljen između države i kompanije u procentualnim odnosima koji će biti definisani ugovorom o dodjeli koncesije za istraživanje. Kada ugovorni period istekne, podaci i pravo njihove komercijalizacije isključivo će pripadati državi", saopštila je Savković.

Ona je dodala da to znači da će država ostvariti značajan prihod od prodaje tih podataka.

"Glavni benefit je to što ćemo imati više znanja o stanju u crnogorskom podmorju, tačnije, dobićemo precizniju sliku o potencijalnim komercijalnim nalazištima nafte i gasa, koja će dovesti, pored postojećih, i nove naftne kompanije u Crnu Goru", objasnila je Savković.

Imajući u vidu da su u toku pripremne aktivnosti za istraživanje u skladu sa dva postojeća koncesiona ugovora, Savković smatra da je za očekivati da će okolni blokovi, koji gravitiraju tim prostorima, biti predmet tendera za koncesiju za istraživanje, što je područje od oko tri hiljade kilometara kvadratnih.

Prema njenim riječima, planirani tenderski proces za mulitclient kompanije bi, od trenutka raspisivanja, mogao da traje četiri do pet mjeseci, nakon čega bi uslijedile procedure vezane za stratešku procjenu na životnu sredinu i prikupljanje seizmičkih podataka.

"Nakon toga, krajem naredne godine ili početkom 2020. stekli bi se uslovi za raspisivanje novog tendera za istraživanje i proizvodnju", kazala je Savković.

Odluka o tome koji prostor će biti otvoren za novi tender o istraživanju i proizvodnji biće donijeta nakon završetka multiclient istraživanja.

„Praksa pokazuje da, kada imate dobar prospekt, odnosno mjesto za koje istraživanja pokazuju da postoji značajna vjerovatnoća pronalaska komercijalnih ležišta nafte i gasa, onda imate i atraktivan tender i industrija je zainteresovana za vas. Velika su očekivanja od bušotine koja će biti izvršena na bloku C5 od konzorcijuma Eni/Novatek", rekla je Savković.

Ona je dodala da će, u slučaju da se pokaže da se tu nalaze komercijalna otkrića nafte i gasa, svi susjedni blokovi značajno dobiti na atraktivnosti.

Savković je objasnila i da seizmičke aktivnosti te vrste imaju vrlo mali ili gotovo da nemaju uticaj na životnu sredinu.

„Svakako, kompanije su u obavezi da rade procjenu uticaja na životnu sredinu, što predstavlja preduslov za početak istražnog procesa", saopštila je Savković.

Ona je podsjetila da je Crna Gora do sada zaključila dva ugovora o istraživanju i proizvodnji nafte i gasa. Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za četiri bloka zaključen je u septembru 2016. godine sa konzorcijumom Eni/Novatek i njime je predviđeno da faza istraživanja traje ukupno sedam godina, sa dva perioda istraživanja u trajanju četiri i tri godine.

Ugovor sa grčkom kompanijom Energean zaključen je u martu prošle godine za dva istražna bloka, sa predviđenim istražnim periodom od sedam godina. Trenutno su u toku pripremne aktivnosti za početak seizmičkih istraživanja po osnovu oba ugovora o koncesiji.

Energetika.ba