Energetika.ba
Nafta

Vujanović: Najveći pad cijena goriva, sankcije za povećanje cijena

Autor: Energetika.ba
Vujanović: Najveći pad cijena goriva, sankcije za povećanje cijena

Tačno je da su pojedini trgovci u početnom periodu pandemije koronavirusa uslijed povećane potražnje podigli cijene određenih proizvoda, što u tom momentu zbog slobodnog formiranja cijena i nije bilo nedozvoljeno.

Poručio je ovo u razgovoru za Energetika.ba Zlatan Vujanović, federalni ministar trgovine. -

Razgovarao: Haris Ljevo

- Koliko se prometnici naftnim derivatima pridržavaju cijena koje je odredila Vlada FBiH?

VUJANOVIĆ: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 09.04.2020. godine donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, kojom se utvrđuje maksimalna marža u veleprodaji naftnih derivata u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/l derivata i maksimalna marža u maloprodaji naftnih derivata u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/l derivata.

Tog istog dana, 09.04.2020. godine u Federalno ministarstvo trgovine pristiglo je 689 obavijesti o promjeni cijena i marži naftnih derivata u propisanom iznosu, upravo onoliko koliki je ukupan broj benzinskih pumpi u Federaciji BiH. Ova mjera rezultirala je nezapamćenim padom cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u FBiH koji nije zabilježen u posljednjih više od 10 godina

Dakle, iz navedenog je jasno da se distributeri pridržavaju mjera iz Vladine Odluke o utvrđivanju maksimalnih marži, a što redovno kontrolišu tržišne inspekcije na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

- Da li ste zadovoljni radom trgovinskog sektora u ovom periodu pandemije koronavirusa i da li se oni pridržavaju propisanih mjera o obaveznom zadržavanju marže na cijene koje su bile 5. marta?

VUJANOVIĆ: Nastupom izvanrednih okolnosti u Federaciji BiH, uzrokovanih širenjem virusa COVID-19 došlo je do prekomjerne kupovine određenih vrsta prehrambenih i higijenskih proizvoda i stvaranja zaliha od strane građana, što je moglo uzrokovati vještačku nestašicu određenih proizvoda na tržištu. U takvoj situaciji trgovci su uložili dodatne napore da osiguraju kontinuitet u snabdijevanju.

Većina trgovaca je za određeni period imala zalihe proizvoda u svojim skladištima, a za nedostajuće robe su vršili uredne nabavke, te na taj način održan je uredan lanac snabdijevanja potrošača u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH donijela je i mjeru neposredne kontrole cijena za životne namirnice, osnovne higijenske proizvode i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druge pravne i fizičke osobe koje proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

Ovom odlukom Vlada je propisala obavezu primjenjivanja marži navedenih proizvoda tako da ista ne prelaze nivo marži na dan 05.03. 2020. godine. Neposredan nadzor nad provedbom ove Odlukom vrši nadležna inspekcija i izvještava ovo ministarstvo o eventualnim promjenama. Do sada nije zabilježen veći poremećaj odnosno povećanje marži mimo propisanih, što znači da trgovci uglavnom poštuju propisane mjere, dok se oni koji ih krše sankcionišu u skladu sa Zakonom.

- Neki trgovci su iskoristili početni period pandemije koronavirsa podigli cijene koje su kasnije nakon intervencije Vlade FBiH vraćene na staro. Da li ćete nakon što prođe proglašeno stanje nesreće pokrenuti postupke protiv takvih kompanija?

VUJANOVIĆ: Tačno je da su pojedini trgovci u početnom periodu pandemije koronavirusa uslijed povećane potražnje podigli cijene određenih proizvoda, što u tom momentu zbog slobodnog formiranja cijena i nije bilo nedozvoljeno.

Međutim, uočavajući povećanja cijena Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine promptno reagovala i 16.03.2020. donijela Odluku o mjerama neposredne kontrole cijena kojom se zadržava nivo cijena pojedinih proizvoda na dan 05.03.2020. godine i ovlastila tržišne inspekcije sa svih nivoa vlasti u Federaciji BiH da vrše kontrolu njenog provođenja.

Tržišne inspekcije su protiv trgovaca kod kojih su utvrđene nepravilnosti i koji su prekršili propisane mjere izrekli sankcije u skladu sa Zakonom, o čemu je u skladu sa svojim ovlaštenjima, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović redovno izvještavao javnost. Napominjemo da Federalno ministarstvo trgovine stalno prati stanje u oblasti i koordinira aktivnosti sa nadležnim inspekcijama.

- Imate li neke procjene koliko će trebati tgovinskom sektoru da se oporavi od posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa?

VUJANOVIĆ: U ovom trenutku nezahvalno je davati bilo kakve procjene. Sigurno je da je sektor trgovine čiji rad nije zabranjen u Federaciji BiH manje pogođen ovim stanjem pandemije koronavirusa od onog dijela trgovinskog sektora čiji je rad zabranjen važećim naredbama Kriznog štaba FBiH.

Nadamo se da će se proglašeno stanje nesreće uzrokovano pandemijom koronavirusa uskoro okončati. Onimtrgovcimakojima je zabranjen rad važećim naredbama Kriznog štaba FBiH, Vlada Federacije BiH će pomoći aktivnim mjerama te će oni uspjeti nadoknaditi bar dio onoga što su izgubili u periodu zabrane obavljanja djelatnosti.

- Kako generalno ocjenjujete ponašanje građana i cjelokupne javnosti tokom proglašenog stanja nesreće?

VUJANOVIĆ: Prije svega radi se proglašenom stanju nesreće. Dakle nije vanredno stanje, ali važno je da se u ovim okolnostima moramo pridržavati mjera koje propisuje zdravstvena struka a nalažu mjerodavni organi, posebno Vlada Federacije BiH, nadležna ministarstva i Krizni štabovi na svim nivoima vlasti.

Generalno uz manje izuzetke građani pokazuju visok nivo odgovornosti i uz početna nesnaleženja i konfuziju, danas možemo konstatirati da su građani pridržavajući se izrečenih mjera stabilizirajući faktor u ovoj do sada,u novijoj istoriji, nezabilježenoj globalnoj kriznoj situaciji.

(Energetika.ba)