Neto profit NIS-a 3,7 milijardi dinara za prva tri mjeseca

Neto profit NIS-a 3,7 milijardi dinara za prva tri mjeseca

NIS grupa objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2018. godine, pripremljene u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog i

NIS grupa objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2018. godine, pripremljene u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

U prvom tromesečju tekuće godine NIS grupa je nastavila sa realizacijom strateških projekata i u dalji razvoj investirala 7,8 milijardi dinara što je 68 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Najviše sredstava uloženo je u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, kao i u nastavak modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu gdje je u toku izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, investicija vrijedna više od 300 miliona eura, stoji u saopštenju za medije.

Neto dobit NIS-a za prva tri mjeseca 2018. godine iznosi 3,7 milijardi dinara, dok je pokazatelj EBITDA (dobit prije plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) 8,9 milijardi dinara. U ovom izvještajnom periodu je nastavljen rast obaveza NIS-a po osnovu poreza i drugih javnih prihoda koje u prvom kvartalu iznose 43,2 milijarde dinara, što je gotovo 8 milijardi više u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine.

Kada je riječ o operativnim pokazateljima, ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosio je 329 hiljada uslovnih tona. Istovremeno, NIS je nastavio da unapređuje rezultate u oblasti prerade sirove nafte i prometa naftnih derivata. Ukupan obim prerade nafte i poluproizvoda iznosio je 786 hiljada tona, što je 3 odsto bolji rezultat od prošlogodišnjeg. Obim prometa naftnih derivata dostigao je 765 hiljada tona, odnosno 7 odsto više od prometa ostvarenog u prvom kvartalu prošle godine. Ovakvom rezultatu doprinijeli su rast veleprodaje u Srbiji, rast prodaje u inoaktivama i povećanje obima izvoza. U proizvodnim kapacitetima NIS-a je u ovom izvještajnom periodu proizvedeno 43.613 MWh električne energije, navedeno je u saopštenju za medije.

Povodom objavljivanja rezultata poslovanja u prvom kvartalu 2018. godine, Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, izjavio je:

„U skladu sa Strategijom razvoja NIS-a do 2025. godine u narednom periodu bićemo fokusirani na nastavak realizacije strateških investicija koje će odrediti naš dalji razvoj. Naš prioritet ostaje uvođenje i implementacija inovativnih rješenja i opreme koji daju pozitivan biznis efekat i doprinose zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine. Istovremeno ćemo raditi na unapređenju operativne efikasnosti, a takođe ćemo u ovoj godini napraviti i značajne korake ka digitalizaciji poslovanja NIS-a na svim nivoima. Realizacija ovih ciljeva omogućiće nam da efikasno odgovorimo na kompleksne izazove savremenog tržišta“, saopšteno je.

Energetika.ba