Energetika.ba
Novosti

BHK CIGRE - Kriza zahtijeva ubrzanu tranziciju energetskog sektora

Autor: Energetika.ba
BHK CIGRE - Kriza zahtijeva ubrzanu tranziciju energetskog sektora

Rat u Ukrajini u fokus je stavio pitanje snabdijevanja energentima i njihovu cijenu i na određen način primorao Bosnu i Hercegovinu da ubrza tranziciju energetskog sektora u Evropi, navode iz Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE).

Predstavnici tog komiteta održali su sastanak pripremajući ubrzano organizaciju okruglog stola na kojem bi trebalo kreirati rješenja za sprovođenje tranzicije.

- Jasna strategija olakšava rad vlastima da u tom sektoru primijene optimalna rješenja - izjavio je predsjednik tog komiteta Edhem Bičakčić na sastanku sa grupom eksperata CIGRE koji treba da predlože buduće aktivnosti organa vlasti i elektroprivrednih kompanija. Napomenuo je da je tranzicija važan korak ka dekarbonizaciji s ciljem zadržavanja energetske neovisnosti.

Okrugli sto će biti održan tokom maja, a ključna rasprava treba obuhvatiti uticaj tranzicije energetskog sektora na privredni razvoj BiH, diverzifikaciju proizvodnog portfolija s ciljem dekarbonizacije, razvoj tržišta, energetsku efikasnost, te pravni i regulatorni okvir za uspješnu tranziciju.

Upozoreno je da se mora brzo reagovati jer se može dogoditi da za tri godine od respektabilnog izvoznika električne energije postanemo njeni uvoznici.

Energetika.ba