Energetika.ba
Novosti

Cijena 180.000 KM: Nova javna rasvjeta u 17 mjesnih zajednica na području Novog Grada

Autor: Energetika.ba
Cijena 180.000 KM: Nova javna rasvjeta u 17 mjesnih zajednica na području Novog Grada

Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju javne rasvjete u 17 mjesnih zajednica, Općina Novi Grad Sarajevo iz budžeta za 2017. godinu izdvojila je 180.000 konvertibilnih maraka.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo proveo je proceduru javne nabavke, a za izvođača radova odabrana je firma "Step", tako da bi radovi trebali početi vrlo brzo.

Nova javna rasvjeta bit će izgrađena na 32 lokacije u mjesnim zajednicama Staro Hrasno, Švrakino Selo II i III, Dobrinja A i D, Aneks, Saraj-Polje, Olimpijsko Selo, Dolac, Buča Potok, Alipašin Most I i II, Briješće, Naselje heroja Sokolje, Zabrđe, Dobroševići i Reljevo.

Na području Mjesne zajednice Staro Hrasno rasvjeta će biti urađena u ulici Antuna Branka Šimića kod broja 2-a i u ulici Safeta Hadžića do broja 4 (stepenište od kotlovnice do izlaza na tranzit), u Švrakinom Selu II u ulici Nadira Kafedžića od broja 27 prema broju 29 i od broja 58 do 60, zatim u Kodžinoj ulici kod broja 12, dok će u MZ Švrakino Selo III rasvjeta biti urađena u ulicama Kenana Demirovića kod broja 61 i 84 i u ulici Amira Muharemovića kod broja 5.

Nova rasvjeta bit će postavljena i u naselju Saraj-Polje u ulicama Ramiza Salčina kod Doma za slijepu i slabovidnu djecu, te na prilazu prema Osnovnoj školi "Aleksa Šantić".

U MZ Olimpijsko Selo izvršit će se rekonstrukcija rasvjete i izgradnja nove u prolazu zgrade u ulici Olimpijska broj 1 i duž staze do trolejbuskog stajališta.
U Mjesnoj zajednici Dobrinja A rasvjeta će biti izgrađena duž staze pored vodotoka rijeke Dobrinjke od zelenog mosta do A transferzale na broju 70 i 70-c kao i ulici Senada Poturka Senčija kod broja 27, a u MZ Dobrinja D na Bulevaru Branilaca Dobrinje kod fontane.

U MZ Aneks rasvjeta će biti postavljena na tri lokacije u ulici Cazinska kod broja 14, 32 i 48, u MZ Buča Potok u ulici Rafaela Gaona od broja 5 do 13, a u MZ Dolac u ulicama Vladimira Preloga od Doma oslobodilaca i Hameda Hodovića od broja 29 - 35.

Nova javna rasvjeta bit će izgrađena i u Mjesnoj zajednici „Alipašin Most „I i II u ulicama Ragiba Džinde od broja 43 - 53 i 98, Irfana Ljubijankića od broja 14 - 24, te kod stepeništa koje povezuje ulicu Dolačka od broja 62 do ulice Rafaela Gaona.
Novu rasvjetu dobit će i stanovnici naselja Briješće u ulicama Gazi Mehmed-paše Fidahića, Safeta Ahmetspahića od broja 66 - 70 , Briješće brdo čikma kod broja 17, Izeta Karšića broj 114, zatim u Naselju heroja Sokolje, u ulici Asafa Sokolovića od broja 23 - 32 i Numan-paše Ćuprilića iznad Osnovne škole "Sokolje" kao i u ulici Humačka ploča od broja 101 - 105.

U naselju Zabrđe ulična rasvjeta će se izgraditi u ulici Sade Hadžića, u Dobroševićima u ulici Pašića put od broja 53 - 69 i u ulici 14. juni na tri lokacije, od broja 39 - 45, zatim od broja 95 - 130 i iznad broja 67, a u Reljevu u ulici Tjepovački put kod broja 20, a nastavit će se i izgradnja rasvjete u Paljevskoj ulici do kombi okretaljke u Dobroševićima.

Energetika.ba / Klix.ba