Energetika.ba
Novosti

Dopunjena lista objekata obuhvaćenih projektom energetske efikasnosti

Autor: Energetika.ba
Dopunjena lista objekata obuhvaćenih projektom energetske efikasnosti

Vlada Federacije BiH je danas, nastavljajući 259. sjednicu, usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u BiH" za FBiH i dala saglasnost na dopunjenu Listu objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u razdoblju od 2020. do 2024. godine za objekte od značaja za FBiH. Ukupna investicija je procijenjena na 3.798.030,05 KM (s PDV-om).

Dopunjenu listu objekata od značaja za FBiH čini devet objekata, i to: Policijska akademija Sarajevo, Klinika za plućne bolesti "Podhrastovi" i Federalno ministarstvo pravde (Sarajevo), četiri objekta u Mostaru (Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju, Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu i Ravnateljstvo SKBM, kao i Klinika za plućne bolesti i Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku JZU UKC Tuzla.

Urgencija Vijeću ministara BiH

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o postupanju uprava društava Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče po zaključku sa sjednice održane 25. juna 2020. godine.

Vlada je danas zadužila premijera FBiH da potpiše tekst urgencije prema Vijeća ministara BiH kojom će ažurirati realizaciju inicijative od 25. juna 2020. za pristupanje zaključenju međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, upućenu s ciljem rješavanja svih pitanja i nedoumica vezanih za sticanje vlasništva nad nekretninama Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče ili sticanja trajnog prava korištenja, a na osnovu prava koja je Energoinvest - Energopetrol d.d. Sarajevo imao prije 1991. godine.

Uprave društava Operatora - Terminali Federacije i Naftnih terminala Federacije zadužene su da, u saradnji s austrijskim CMS Reich-Rohrwing Hainz Rechtsanwalte za sada ne poduzimaju pravne radnje po pitanju drugih pravnih opcija.

Vlada je zadužila uprave dva društva da je o svim eventualno poduzetim pravnim radnjama, dopunama, pojašnjenjima ili sugestijama firme CMS Reich-Rohrwing Hainz Rechtsanwalte GmbH, ili bilo kojeg drugog mjerodavnog organa za ovu problematiku blagovremeno obavijeste putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Energetika.ba