Energetika.ba
Novosti

'Elektroprivreda RS' od Nove godine preuzima nove potrošače

Autor: Energetika.ba
'Elektroprivreda RS' od Nove godine preuzima nove potrošače

"Elektroprivreda Republike Srpske“ nastavlja sa započetim aktivnostima vezanim za otvaranje tržišta električnom energijom i ispunjavanje obaveza Trećeg energetskog paketa.

U skladu s tim, u okviru tržišnog snabdijevanja od 1. januara 2020. godine, kako je saopćeno, preuzet će potrošače na 0,4 kV, sa godišnjom potrošnjom većom od 35.000 kWh, ukoliko budu izabrali to preduzeće kao snabdjevača.

Radi se o oko 4.000 kupaca koji su sada kategorisani kupci na 0,4kV ostala potrošnja (1, 2, 3, 6 i 7 tarifna grupa) i 0,4kV javna rasvjeta.

Do sada su ugovorima o potpunom snabdijevanju ponuđeni potrošači električne energije na viskom i srednjem naponu (110, 35 i 10 kV), njih oko 1.200.

Najveći broj tih potrošača zaključio je ugovore s "Elektroprivredom RS“, jer se radi, kako navode u saopćenju, o ubjedljivo najjeftinijem ponuđaču na tržištu, ali isto tako koji nudi najpouzdanije snabdijevanje električnom energijom.

-Cijena električne energije koju 'Elektroprivreda RS' nudi svojim kupcima je oko 25 posto niža nego u Federaciji BiH i Srbiji. Osim toga, 'Elektroprivreda RS' gmailima dugogodišnje iskustvo u poslovima trgovine i snabdijevanja električnom energijom što rezultuje zadovoljstvom krajnjih kupaca električne energije – tvrdi se u saopćenju.

Otvaranjem tržišta kupci električne energije u RS stekli su pravo slobodnog izbora snabdjevača po cijenama utvrđenim na tržišnim principima.

Direkcija za tržišno snabdijevanje "Elektroprivrede RS" ostvarila je, kako dodaju, odlične rezultate u kratkom vremenu, a procenat naplate nakon prvog mjeseca snabdijevanja električnom energijom iznosi oko 95 po'Elesto.

Energetika.ba / FENA