Energetika.ba
Novosti

FERK održao drugu redovnu sjednicu u 2024. godini

Autor: Energetika.ba
FERK održao drugu redovnu sjednicu u 2024. godini
FERK / Ilustracija

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Odluku o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja prema kojoj je FERK ocijenio kako je opravdano, osim zakonom utvrđenih subjekata, kao krajnje kupce od posebnog društvenog značaja predvidjeti i subjekte koji obavljaju poslove primarne zdravstvene zaštite.

Naime, Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da krajnji kupci od posebnog društvenog značaja označavaju subjekte čiji su objekti priključeni na distribucijski sustav električne energije napona nižeg od 1 kV i koji obavljaju djelatnosti i poslove odgojno-obrazovnih, dobrotvornih, socijalnih, vjerskih ustanova, organizacija i udruga, poslove zapošljavanja i smještaja posebnih kategorija osoba i druge poslove od posebnog društvenog značaja, koje odlukom odredi FERK. Kupci iz ove kategorije potrošnje imaju pravo na opskrbu električnom energijom u okviru usluge javne opskrbe.

U cilju izvršenja svoje nadležnosti FERK je na današnjoj sjednici utvrdio Nacrt pravilnika o izvještavanju i isti je upućen u postupak opće rasprave. Usmenu opću rasprava o Nacrtu pravilnika o izvještavanju FERK će održati 29. 1. 2024. godine u 11 sati u svojim prostorijama u Mostaru. Nacrt i obavijest za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu dostaviti pisane komentare na adresu FERK-a ili na e-mail adresu kontakt@ferk.ba do 2.2.2024. godine do 12 sati.

Nacrtom pravilnika o izvještavanju propisuju se vrste izvještaja, dokumentacija i obrasci, kao i rokovi i način na koji imatelji dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju redovito izvještavaju FERK.

S obzirom na to kako zakonskom odredbom elektroenergetski subjekt nije obvezan posjedovati dozvolu za obavljanje elektroenergetske djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama instalirane snage do 1 MW, FERK je postupajući po zahtjevima „GRANITEX” d.o.o. Čapljina i HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg donio rješenja o oduzimanju dozvola za rad za proizvodnju električne energije. Elektroenergetski subjekti i dalje zadržavaju status kvalificiranih proizvođača u svojim proizvodnim objektima.

Donesenim rješenjima na današnjoj sjednici FERK-a status kvalificiranog proizvođača utvrđen je i za sljedeće podnositelje zahtjeva: Solarna elektrana „ALIĆ” vlasnika Izudina Alića iz Tešnja, Solarna elektrana „JOZIĆ” 22,50 kW iz Prozora-Rame, „FORTIN” d.o.o. Tešanj, „NASTRO” d.o.o. Tešanj, „MOGIPS” d.o.o. Mostar i SRC „GABELJIĆ” d.o.o. Sarajevo za tri proizvodna objekta.

Odlukom je u postupak opće rasprave upućen Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije podnositelja zahtjeva DRIN - ENERGIJA d.o.o. iz Gruda. Nacrt i obavijest za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a, a zainteresirane osobe svoje pisane komentare na nacrt dozvole mogu dostaviti do 30.1.2024. godine do 12 sati, poštom na adresu FERK-a, kao i na elektroničku adresu FERK-a.

Također, nakon razmatranja žalbi na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, FERK je na sjednici donio šest rješenja, priopćeno je iz FERK-a.