Energetika.ba
Novosti

Hujić impresivnim ocijenio rad Informacionog centra AVP Sava

Autor: Energetika.ba
Hujić impresivnim ocijenio rad Informacionog centra AVP Sava
Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo posjetio je pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline, Mirza Hujić.

S direktorom Sejadom Delićem i saradnicima razgovarao je o radu AVP Sava, njenoj organizacionoj strukturi te planiranim projektima za ovu godinu koje Agencija finansira vlastitim sredstvima. Bilo je riječi i o učešću AVP Sava u projektima međunarodnih finansijskih institucija. Od aktivnosti na međunarodnom planu, istaknut je angažman predstavnika Agencije u Savskoj i Dunavskoj komisiji.

Hujić je ocijenio impresivnim rad i mogućnosti Informacionog centra Agencije za vodno područje rijeke Save. I pored tehnološke savremenosti i osposobljenosti za hidrološki monitoring voda, po čemu je Informacioni centar jedinstven u Bosni i Hercegovini ali i regionu, uposlenici Agencije stalno rade na njegovom usavršavanju. Direktor Delić je informirao gosta o mogućnostima prognoznih modela i sistema ranog upozoravanja na poplave koji može predvidjeti nivoe voda za naredna tri dana.

Zbog važnosti odgovornog upravljanja bogatstvom voda u Bosni i Hercegovini, Hujić ističe neophodnost dobre koordinacije između nadležnih institucija u toj oblasti. Priznaje da zajednička rješenja i stavovi nisu uvijek jednostavan zadatak.

Nakon dvogodišnje pauze, uskoro bi trebalo da bude održan sastanak institucija iz oblasti voda na nivou Bosne i Hercegovine.

Energetika.ba