Energetika.ba
Novosti

KS i EBRD - Proizvodnja toplotne energije iz otpadnih voda, električne energije iz otpadnog mulja

Autor: Energetika.ba
KS i EBRD - Proizvodnja toplotne energije iz otpadnih voda, električne energije iz otpadnog mulja

Proizvodnja toplotne energije iz otpadnih voda i električne energije iz otpadnog mulja-Butile te formiranje fonda za finansiranje utopljavanja stambenih objekata fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja, dva su značajna projekta koje pokreće Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sa EBRD-om.

Kad je riječ o prvom projektu, na postrojenju Butile bit će instalirane toplotne pumpe koje će koristiti otpadnu vodu za proizvodnju toplotne energije, koja će se u sistemu Toplana koristiti kao zamjenski energent za uvozni energent-plin.

Projekt će biti realiziran prema preporukama iz studije izvodljivosti koja je izrađena u ove svrhe. U okviru ovog projekta će se dodatno analizirati i sistem zbrinjavanja mulja na prečistaču Butile koji u ovom trenutku predstavlja problem, navedeno je.

-  U ime Ministarstva i Vlade KS izražavam zahvalnost EBRD-u jer će zajedno s nama krenuti u realizaciju dva vrlo bitna projekta koji znače boljitak svim građanima Kantona Sarajevo, prvenstveno onima koji su priključeni na sistem centralnog grijanja. Radi se o novom sistemu grijanja za dio stambenih objekata u sistemu Toplana Sarajevo, kojim će Kanton Sarajevo krenuti u energetsku neovisnost postupnim isključivanjem prirodnog gasa kao uvoznog energenta, a koji je do sada bio potreban u sistemu rada Toplana Sarajevo. Sada imamo situaciju da mnogi naši sugrađani žele da se isključe sa sistema centralnog grijanja zbog visokih računa, a ovim načinom postiže se dvojak efekt. Prvi je smanjenje upotrebe gasa kao uvoznog energenta, a drugi je jeftiniji način zagrijavanja vode, čime će i troškovi isporuke toplotne energije biti puno manji. Prema studiji, ovim sistemom, Toplane Sarajevo bi smanjile upotrebu prirodnog gasa za 20 miliona standardnih kubnih metara plina, a koristile bi vodu sa prečistača Butile za sistem toplotnih pumpi koje će biti instalirane - pojasnio je resorni ministar Almir Bečarević.

Vrijednost ovog projekta je 50 miliona eura, od kojih bi 15 miliona eura bila grant sredstva obezbijeđena putem WBIF, što će biti predmet aplikacije podnesene putem EBRD-a.

Proizvodnja električne energije iz otpadnog mulja također će se realizirati na postrojenju Butile, što će činiti neovisni energetski hub od prvorazrednog značaja za Kanton Sarajevo.

Drugi projekt u saradnji sa EBRD-om podrazumijeva intenziviranje utopljavanja stambenih objekata fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja.

- Cilj je da se kroz model koji već postoji u Evropi, iz ušteda energije te uz manju doplatu, samofinansira postavljanje termičkih fasada na objekte fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja. Ovo bi bio revolving fond, s dužim rokom trajanja otplate, do 20 godina, i u tom periodu, kroz vlastite uštede na korištenju bilo kojeg vida energije, bilo bi omogućeno finansiranje fasada svim zainteresiranim licima. Cilj je da i na ovaj način smanjimo potrošnju energije, bez obzira o kojoj vrsti energije je riječ - naglasio je ministar.

Direktorica EBRD u BiH Manuela Naessl dodala je da je svrha formiranja fonda povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru, kao i povećanje kvaliteta zraka s obzirom na to da je poznato da su individualni objekti koji koriste fosilna goriva za zagrijavanje najveći izvori zagađenja zraka tokom sezone grijanja.

- Jedna od karakteristika tog fonda kojeg želimo zajednički da razvijemo i o kojem razgovaramo danas jeste ročnost, kao i uvjeti kredita koji će se dodjeljivati vlasnicima stambenih objekata, što bi trebalo omogućiti da se servisiranje, odnosno otplata kredita vrši iz ušteda za račune grijanja - navela je Naessl, saopćeno je iz Pres-službe Kantona Sarajevo.

(Energetika.ba)