Energetika.ba
Novosti

MOL Grupa predstavila ažuriranu, integriranu dugoročnu strategiju

Autor: Energetika.ba
MOL Grupa predstavila ažuriranu, integriranu dugoročnu strategiju

MOL reagira na promjene vanjskog okruženja i ažurira svoju strategiju do 2030. godine te je integrira s ciljevima održivosti.

MOL ubrzava svoju transformaciju kako bi do 2050. smanjili emisije CO2 na nulu.

Do 2030. godine, svaki drugi dolar bit će potrošen na održive projekte, dok će do 2050. 100 posto potrošnje biti zeleno.

Budimpešta, 24. februara 2021. – Upravni odbor kompanije je razmotrio i odobrio ažuriranu, dugoročnu strategiju kompanije MOL Group 2030+ – koja je prvotno predstavljena u listopadu 2016. – u potpunosti integriranu s novom strategijom održivosti i nadopunjena dugoročnom vizijom i ambicijama nakon 2030. godine.

"Dugoročna strategija MOL 2030 do sada se pokazala progresivnom, vjerodostojnom i ispravno usmjerenom. Sukladno tome, MOL je poduzeo važne strateške korake u pravom smjeru tijekom posljednjih pet godina. Međutim, u posljednje vrijeme uočili smo neviđeni tempo promjena, uključujući brzi napredak u tranziciji zelene energije. Cilj naše ažurirane strategije je ubrzati proces tranzicije kako bi se poboljšala MOL-ova otpornost i sposobnost oblikovanja održive budućnosti. Izoštrit ćemo fokus i dodatno povećati učinkovitost, tražeći nove mogućnosti s novom odlučnošću. Jedna se stvar nije promijenila od 2016. godine: i dalje smo duboko predani transformaciji naših tradicionalnih djelatnosti temeljenih na fosilnim gorivima u održiv poslovni model s niskim udjelom ugljika." (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Potvrđeni strateški smjerovi transformacije u postojećim djelatnostima. Uz nepromijenjenu viziju strukturalnog, dugoročnog pada potražnje za fosilnim motornim gorivima u Europi te Srednjoj i istočnoj Europi, MOL će nastaviti i ubrzati svoju transformaciju goriva u kemikalije u Downstreamu kako bi postao vodeća kompanija za održivu kemijsku industriju u Srednjoj i istočnoj Europi. MOL ima nepromijenjene ambicije u Uslugama kupcima da postane vodeći na tržištu i najbolji u branši, kao digitalno orijentirana maloprodaja robom široke potrošnje i pružatelj složenih usluga mobilnosti u regiji.

"Jedna od glavnih snaga MOL-a leži u njegovom otpornom, jedinstveno uravnoteženom, integriranom poslovnom modelu. Kako bismo sačuvali ovu otpornost i oblikovali svoju budućnost, morat ćemo kontinuirano prilagođavati svoj poslovni portfelj kako bi se suočio s izazovima buduće ekonomije s ograničenim udjelom ugljika." (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Downstream: transformacija u visoko učinkovitog, održivog, vodećeg igrača u industriji usmjerenog na kemijsku proizvodnju. MOL Downstream zadržat će svoju poziciju generatora novca u europskoj preradi s ciljanom EBITDA od preko 1,2 milijarde dolara do 2025. godine, podržanih s dodatnih 150 milijuna dolara za poboljšanje učinkovitosti. Transformacija iz goriva u kemikalije nastavit će se punom brzinom kako bi se smanjio udio motornih goriva u preradi i pretvorilo 1,8 milijuna tona u petrokemijsku sirovinu do 2030. godine. To će se postići kroz dva investicijska ciklusa korištenjem visoko učinkovitih tehnologija, s ciljanim datumima pokretanja 2027., odnosno 2030. godine. Istovremeno, MOL će sve više integrirati tehnologije koje podržavaju kružnu ekonomiju u svoje temeljne djelatnosti, koristeći proizvodne tehnologije koje se temelje na bio-proizvodnji i otpadu, povećavajući recikliranje i koristeći prilike za hvatanje i skladištenje ugljika s jasnim fokusom na materijalno smanjenje utjecaja CO2 u djelatnosti. Ukupna transformacijska kapitalna ulaganja u Downstreamu mogla bi doseći 4,5 milijardi dolara u sljedećih deset godina.

Usluga kupcima: na putu da postanemo najbolji u branši, kao digitalno orijentirana maloprodaja robom široke potrošnje i integrirani pružatelj složenih usluga mobilnosti do 2030. godine, sa značajno većim prihodima i slobodnim novčanim tokom. Usluge kupcima značajno će povećati svoj doprinos Grupi ostvarenjem EBITDA od preko 700 milijuna dolara godišnje do 2025. godine i kumulativnim pojednostavljenim slobodnim novčanim tokom od preko 2 milijarde dolara u razdoblju od 2021. do 2025. Djelatnost će ulagati u daljnji razvoj ponude hrane i potrepština te će nastavit procese standardizacije i digitalizacije unutar mreže. Naš fokus će se tada sve više preusmjeriti na diverzifikaciju prodajnih kanala, šireći portfelj alternativnih goriva te složene platforme i usluge za mobilnost.

Upstream: fokus na stvaranje novca, upravljanje padom proizvodnje u Srednjoj i istočnoj Europi, otvoren pristup poslovnim prilikama u međunarodnom istraživanju i proizvodnji te ulaganje u hvatanje, iskorištavanje i skladištenje ugljika (CCUS). Postojećim resursima i dalje će se upravljati kako bi se maksimiziralo stvaranje novca i stvaranje vrijednosti s pojednostavljenim slobodnim novčanim tokom od oko 1,8 milijardi dolara u razdoblju od 2021. do 2025. godine, s cijenama nafte od 50 dolara po barelu (i pod pretpostavkom da nema anorganske zamjene rezervi). To zahtijeva ekonomično i učinkovito upravljanje padom proizvodnje u Srednjoj i istočnoj Europi te aktivan i otvoren pristup poslovnim prilikama u međunarodnom istraživanju i proizvodnji bez postavljanja bilo kakvih volumetrijskih ciljeva. MOL želi iskoristiti svoju stručnost i poznavanje geologije Panonskog bazena kako bi do 2030. godine postao ključni igrač u hvatanju, korištenju i skladištenju ugljika (CCUS) u Srednjoj i istočnoj Europi, što će nam također pomoći da postanemo ugljično neutralni (Opseg 1 i 2).

"Održivost i isplativost se međusobno ne isključuju; oni moraju ići zajedno. Ne možete biti održivi bez stvaranja prihoda, niti možete biti profitabilni bez fokusiranja na to kako se ti prihodi stvaraju; jedno s drugim ide ruku pod ruku. To je vidljivo već neko vrijeme i bit će svima još i jasnije u budućnosti. Svi želimo živjeti u boljem, sigurnijem i čišćem svijetu; a za bolji i održiviji svijet trebamo prijeći na nisko-ugljični, kružni ekonomski model." (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Ulaganje u nove biznise za oblikovanje kružne ekonomije s niskim udjelom ugljika. MOL želi značajno povećati svoja ulaganja prilagođena smanjenju klimatskih promjena, koja su usklađena s taksonomijom EU – želimo premašiti 50 % kapitalnih ulaganja do 2030. i približiti se 100 % do 2050., ili ranije. MOL također želi imati ključnu ulogu u oblikovanju kružne ekonomije s niskim udjelom ugljika, i to ulaganjem u nove biznise, poput integracije i iskorištavanja otpada, recikliranja, hvatanja, korištenja i skladištenja ugljika (CCUS), naprednih biogoriva i potencijalno prilika povezanih s vodikom. U sljedećih pet godina MOL će potrošiti milijardu američkih dolara na nove nisko-ugljične i održive projekte kako bismo postali ključni igrač u Srednjoj i istočnoj Europi u kružnoj ekonomiji.

Značajno smanjenje emisije ugljika do 2030. godine, u potpunosti usklađeno s ambicijama 2050 u skladu sa Europskim zelenim planom. U skladu s Pariškim sporazumom i potrebom za globalno koordiniranim naporima na ograničavanju globalnog zatopljenja i klimatskih promjena, i uloga MOL-a je doprinijeti smanjenju emisija ugljika iz svog lanca vrijednosti i operativne imovine. U skladu s tim, MOL će smanjiti emisije na razini grupe za 30 % do 2030., učiniti Istraživanje i proizvodnju te Usluge kupcima ugljično neutralnima (u smislu emisije Opsega 1 i 2) do 2030., dok će se emisije iz Downstreama za postojeće operacije (Opseg 1 i 2) smanjiti za 20 % do 2030. (na temelju bazne 2019. godine). MOL također dijeli ambiciju EU-a da do 2050. bude klimatski neutralan u pogledu svih emisija ugljika (Opseg 1, 2 i 3) i želi aktivno sudjelovati u industrijskoj revoluciji kako bi Europa postala ugljično neutralna, kako samostalno tako i u partnerstvu s drugima.

"Ključni element uspjeha velike kompanije poput MOL-a jest zadržati sposobnost privlačenja, razvoja i zadržavanja talenata. Naši daroviti ljudi naša su najvrjednija imovina, a ujedno čine ključni sastavni dio svakog uspješnog gospodarstva. Upravljanjem složenom transformacijom, ovakvom kakvu smo započeli, MOL traži raznoliku i uključivu radnu snagu. Također je potrebna snažna suradnja s našim lokalnim zajednicama, partnerima i, regulatorima, osiguravajući uključenost gotovo svih slojeva društva kako bismo mogli ostvariti tranziciju prema zelenoj energiji." (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Sveobuhvatni okvir održivosti postavlja ciljeve koji se temelje na sva četiri stupa: Ljudi i zajednice; Zdravlje i sigurnost; Integritet i transparentnost; Klima i okoliš. MOL smatra različitost i uključivanje jednom od svojih ključnih vrijednosti i pokretača strategije s ciljem povećanja sudjelovanja žena na svim razinama, dosezanjem 30 % na rukovodećim položajima i fokusiranjem na širu dobrobit i zdravlje zaposlenika. Naša ocjena održive uključenosti zaposlenika ostat će iznad 75; angažman u zajednici pojačat će se tako da postanemo pouzdan partner; Ukupna stopa incidenta koji se može evidentirati (TRIR) past će ispod 1,0 do 2025. Potaknut ćemo novu, odgovornu strategiju nabave u cijeloj Grupi do kraja 2022.; svijest o etici i ljudskim pravima i dalje će se promicati među zaposlenicima i rukovodstvom; a negativni utjecaj na okoliš (pored CO2) dodatno će se smanjiti.

"Svaka transformacija u osnovi je složena, dugotrajna i često bolna vježba. Uvjeren sam, međutim, da će nas naša osvježena, dugoročna strategija odvesti na pravi put kako bismo se razvili u ključnog igrača kružne ekonomije s niskim udjelom ugljika, nudeći uzbudljive mogućnosti našim zaposlenicima, kontinuirano poboljšavajući iskustvo kupaca, konstruktivno radeći s našim partnerima, dok našim investitorima osiguravamo stabilan, predvidljiv prihod tijekom cijelog puta transformacije." (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Financijski okvir od 2021. do 2025: potpuno financirana tranzicija i stabilna, predvidljiva naknada dioničarima, snažna bilanca. Čak i uz konzervativne srednjoročne bazne makro pretpostavke, MOL će generirati dovoljne novčane tokove iz poslovanja u razdoblju od 2021. do 2025. – s EBITDA-om koja će porasti s 2,3 milijarde dolara u 2021. na 2,6 milijarde dolara u 2025. godini – kako bi pokrila „održiva“ kapitalna ulaganja, najmanje 3,5 milijarde dolara strateških kapitalnih ulaganja, uključujući milijardu dolara za nova, nisko-ugljična ulaganja te ulaganja u kružnu ekonomiju, i stabilne osnovne dividende. Održavanje jakog financijskog profila putem robusne bilance i velikog financijskog prostora ostaje prioritet. Ova fleksibilnost može se koristiti za financiranje novih poslovnih prilika, uključujući spajanja i preuzimanja koja generiraju novac u bilo kojem poslovnom području.

Energetika.ba