Energetika.ba
Novosti

Norvežani ulažu 18,7 miliona eura u elektranu-toplanu i proizvodnju peleta u Žakanju

Autor: Energetika.ba
Norvežani ulažu 18,7 miliona eura u elektranu-toplanu i proizvodnju peleta u Žakanju
U poslovnoj zoni u općini Žakanje u planu je gradnja elektrane-toplane na drvnu biomasu kompanije Maksim Trade Energija (MTE) i kompanije peleta Bio Peleti Energija (BPE), u što norveški investitori planiraju uložiti 18,7 miliona eura.

Prezentacija investicije norveških investitora održana je u utorak u sjedištu Karlovačke županije, a održali su je predstavnici Croatia REN AS-a, norveškog dioničkog društva u vlasništvu 80 norveških investitora.

To je društvo i vlasnik dvaju hrvatskih projektnih društava, Maksim Trade Energija i Bio Peleti Energija, koji projekt razvijaju u industrijskoj zoni Žakanje. Investicijska vrijednost projekta je oko 18,7 miliona eura.

Na prostoru površine 23 hiljade kvadratnih metara u planu je izgradnja dvaju pogona - za proizvodnju bio-peleta i postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije, uz zapošljavanje ukupno 30 radnika.

Radovi na izgradnji trebali bi početi ovog proljeća.

Do početka ljeta 2019. godine u rad bi trebala biti puštena kogeneracijska elektrana - toplana snage jednog megavata, za koju je s Hrvatskim operatorom tržišta energije HROTE-om ugovorena isporuka električne energije sa statusom povlaštenog proizvođača tokom 14 godina, a otpadnom toplinskom energijom opskrbljivat će se susjedna kompanija peleta namijenjenih hrvatskom tržištu i izvozu.

Dio topline može se distribuirati i do objekata javnih ustanova u obližnjem centru Žakanja.

Uz kapital norveških investitora, u financiranje su uključene i Privredna banka Zagreb i HBOR.

Ministarstvo poljoprivrede je projektu u Žakanju odobrilo poticaj od 7,5 miliona kuna.

Energetika.ba