Energetika.ba
Novosti

Pametna upotreba energije je odgovornost svih nas

Autor: Energetika.ba
Pametna upotreba energije je odgovornost svih nas

U okviru GED projekta (Zeleni ekonomski razvoj) koji finansiraju Vlada Švedske, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), organizovan je edukativni događaj u Sarajevu sa ciljem promocije i povećanja svijesti javnosti o važnosti energetske efikasnosti.

Posjetioci su imali priliku vidjeti izloženu maketu energetski efikasne kuće, sa mjerama koje mogu primijeniti u domaćinstvu, a koje doprinose manjem korištenju energije, finansijskim uštedama i štite okoliš.

Stručnjak iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite okoliša, zainteresovanim građanima je ukazao na značaj energetske efikasnosti te dao savjet o mjerama koje mogu primijeniti u svom domaćinstvu.

Osim primjene mjera energetske efikasnosti na javnim objektima u Bosni i Hercegovini koje se realizuju u sklopu GED projekta, važan je doprinos građana efikasnijem korištenju energije u svakodnevnom životu.

Siniša Rodić, rukovodilac projekta je naveo da edukativnim aktivnostima poput ove, GED projekat nastoji da podstiče građane da pametnije koriste energiju, kako bi osim finansijskih i energetskih ušteda doprinijeli održivom razvoju i zaštiti okoliša. „Pametna upotreba energije je odgovornost svih nas“, naglasio je Rodić.

“Smatram da sam poprilično osviješten kada je riječ o energetskoj efikasnosti. Redovno u svom domu čistim kamenac na bojleru. Pored toga instalirao sam ventile za regulaciju i održavanje toplote na radijatorima, te sam zamijenio sve obične, LED sijalicama. Od tada primjećujem razliku na računima za električnu energiju koji su sada dosta manji,” izjavio je Vladimir Grabovac, jedan od posjetilaca.

UNDP realizuje GED projekt u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, općinama i drugim partnerima. Projekt doprinosi uspostavi održivog sistema upravljanja energijom na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini sa ciljem smanjenja emisija štetnih gasova, unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata i reinvestiranja ostvarenih finansijskih ušteda.

Nakon Sarajeva, edukativni događaji bit će održani u Mostaru, Tuzli, Zenici, Širokom Brijegu, Banja Luci, Doboju i Trebinju.

Energetika.ba