Energetika.ba
Novosti

PKFBiH: Glavni problemi za metalsku i elektroindustriju još nisu riješeni

Autor: Energetika.ba
PKFBiH: Glavni problemi za metalsku i elektroindustriju još nisu riješeni

Na sjednici Odbora Udruženja metalske i elektroindustrije Privredne komore FBiH u Sarajevu konstatovano je da, i pored toga što su neke inicijative Udruženja naišle na pozitivan stav nadležnih, glavni problemi još uvijek nisu u potpunosti riješeni.

Istaknuto je da se na ukidanje plaćanja carina na uvoz mašina i opreme za proizvodnju čeka više od dvije godine i da plaćanje garancija kod privremenog uvoza mašina i alata spadaju među velike prepreke za poboljšanje konkuretnosti bh. privrede, te će Udruženje i dalje insistirati na njihovom rješavanju.

Također, navedno je da se većina privrednih subjekata susreće s nedostatkom adekvatne radne snage i da će glavni ciljevi Udruženja u narednom periodu biti nastavak i intenziviranje aktivnosti sa partnerima kako bi ovaj problem pokušali riješiti.

Osim toga, naglašeno je donošenje pozitivnih zakonskih rješenja kada su u pitanju porez na dohodak i doprinosi, ukoliko se želi da se metalska i elektroindustrija dalje razvijaju i postanu značajniji učesnik u BDP-u.

Jačanje promotivno-marketinških aktivnosti u zemlji i inostranstvu, podrška kod traženja poslovnih partnera bh. firmama, rad na privlačenju investicija i stavljenje u funkciju raspoloživih resursa, neke su od planiranih aktivnosti Udruženja u 2018., saopćeno je iz Privredne komore FBiH.

Energetika.ba / FENA